Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SNÖ305 Hayat Bilgisi Öğretimi 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hayat Bilgisi dersinin etkili yurttaş yetiştirmedeki önemini kavratmak. Dersin öğretim programını kazanım, beceri, kavram özellikleri yönünden tanıtmak. Dersin öğretimi ile ilgili temel öğretim becerilerini ve öğretim stratejilerini tanıtmak. Öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersi öğretiminde kullanımını öğretmek, uygulamalar yaptırmak. Demokrasi eğitiminin önemini sezdirmek, demokratik yaşayışı davranış haline getirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.dr.erdoğan Başar
Öğrenme Çıktıları
  1. Hayat Bilgisi dersinin, etkili yurttaş yetiştirmedeki önemini kavrayacak
  2. Dersin, Türkiyedeki tarihsel gelişimini, sebepleriyle öğrenecekler
  3. Hayat Bilgisi öğretim programının özelliklerini kavrar, yeri geldiğinde kullanabilecekler
  4. Dersin öğretiminde temel öğretim becerilerini yerinde ve doğru bir biçimde kullanabilecek
  5. Öğretim yöntem ve tekniklerinin derste kullanımını öğrenir, yerinde ve doğru bir biçimde kullanabilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Başar, Erdoğan. Genel Öğretim Yöntemi Öğrenme-Öğretme Süreci. Samsun:Kardeşler Matbaası,Demirel, Özcan.(1999). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.Varış, Fatma. (1999). Eğitimde Pogram Geliştirme. İstanbul: Alkım Yayınevi.Demirel (2004). Eğitimde Program Geliştirme Çalışmaları ve Yeni Yönelimler. ABCl Yayın Dağıtım.Açıkgöz, K. Ü. (2004). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.Aytuna, H. A. Toplu Tedris ve Kompleks Sistem. Bilecik: Halkevi Basımevi.Baymur, F. (1947). Hayat Bilgisi Dersleri. Ankara: İnkılap Kitapevi.Binbaşıoğlu, C. (2003). Hayat Bilgisi Öğretimi. (Birinci Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.Demirbulak, D. (2000). Veli-Öğretmen Görüşmeleri ile İlgili Bir Çalışma. Millî Eğitim Eğitim-Sanat-Kültür,Demirel, Ö. (Ed.). (2005). Eğitimde Yeni Yönelimler. (İkinci Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.Durlu, R. (1956). Öğretimde Çevre-Aktüalite-Bütünlük. (Birinci Baskı). Ankara: Maarif Basımevi.Genç, S. Z. (2005). İlköğretim 1. Kademedeki Okul-Aile İşbirliği ile İlgili Öğretmen ve Veli Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Gümüşeli, A. İ. (2004). Ailenin Katılım ve Desteğinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Özel Okullar Birliği Bülteni,Kolay, Y. (2004). Okul-Aile-Çevre İş Birliğinin Eğitim Sistemindeki Yeri ve Önemi. Millî Eğitim,Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (Ed.). (2004). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayıncılık.MEB. (2005). İlköğretim Hayat Bilgisi Programı (1. 2. 3. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.Öğülmüş, S. (2004). İlköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar Hayat Bilgisi (1-3 sınıf). Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi,Öztürk, C. ve Dilek, D. (Ed.). (2003). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. (Üçüncü Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.Pehlivan, İ. (1997). Okula Aile Katılımı. Yaşadıkça Eğitim,Rousseau, J. J. (2006). Emile “Bir Çocuk Büyüyor”. (Dördüncü Baskı). Akagündüz, Ü. (Ed.). İstanbul: Selis Kitaplar.Saracaloğlu, A. S., Özyılmaz Akamca, G. ve Yeşildere, S. (2006). İlköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yeri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,Sönmez, V. (1999). Hayat Bilgisi Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.Tanrıöğen, A. (Ed.). (2005). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. (Birinci Baskı). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yoktur
Dersin İçeriği
Hayat Bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği .Türkiye’de Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaşımları Hayat Bilgisi öğretim programının kazanım, beceri, kavram vb özellikleryönünden incelenmesi, programda yer alan temalar ve temaların içerdiği kazanımların sınıflara göre dağılımı.Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretim stratejileri,ıöğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımına ilişkinçalışmalar-örnekler,.Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı .Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimi .Hayat Bilgisi Programına ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinlikleri değerlendirilmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hayat Bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği Doğrudan Öğretim, Tartışma
2.Türkiye'de Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi Doğrudan Öğretim, Tartışma
3.Hayat Bilgisi öğretim programının incelenmesi Doğrudan Öğretim, Tartışma
4.Programdaki temalar, temalardaki kazanımların sınıflara göre dağılımı Doğrudan Öğretim, Tartışma
5.Hayat Bilgisi öğretiminde öğretim stratejileri öğretim yöntem ve teknikleri Doğrudan Öğretim, Tartışma
6.Hayat Bilgisi öğretiminde öğretim yöntem ve teknikleri Doğrudan Öğretim, Tartışma
7.Öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımı Doğrudan Öğretim, Tartışma
8.Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı Doğrudan Öğretim, Tartışma
9.ARASINAV Sınav
10.Hayat Bilgisi öğretiminde değerler ve demokrasi eğitimi Doğrudan Öğretim, Tartışma
11.Hayat Bilgisi dersinde ölçme ve değerlendirme. Doğrudan Öğretim, Tartışma
12.Hayat Bilgisi programına ilişkin örnek uygulamalar. Doğrudan Öğretim, Tartışma
13.Hayat Bilgisi programına ilişkin örnek uygulamalar. Doğrudan Öğretim, Tartışma
14.Hayat Bilgisi programına ilişkin örnek uygulamalar. Doğrudan Öğretim, Tartışma
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz140
Uygulama/Pratik120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı11515
Derse Katılım12112
Rehberli Problem Çözümü14228
Seminer22550
Toplam125