Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SNÖ307 Matematik Öğretimi I 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarına matematik öğretiminin amaçlarını, matematik öğretiminde kullanabilecekleri temel strateji ve yöntemleri kavratmak, ilköğretim matematik programını tanıtmak, matematik eğitimindeki önemli beceriler konusunda bilgi ve beceri kazandırmak ve bunlara uygun etkinlikler geliştirebilme becerileri geliştirmelerini sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Rezan Yılmaz
Öğrenme Çıktıları
  1. matematik öğretimin amacı ve ilkelerini açıklayabilecek.
  2. matematik öğretirken kullanacağı yöntemler hakkında bilgi ve beceriye sahip olabilecek.
  3. matematik öğretirken bilgi teknolojilerinden yararlanabilecek.
  4. matematik programının içeriği hakkında bilgi sahibi olabilecek.
  5. ilköğretim matematik konularının içeriği hakkında bilgi sahibi olabilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Baki , Adnan. 2008; Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi, Harf yayınevi, Ankara [2] Baykul, Yaşar.2005; İlköğretimde Matematik Öğretimi, Pegama Yayınevi, Ankara [3] Olkun, Sinan; Toluk Uçar, Zülbiye. 2007; İlöğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi, Maya Akademi Yayınevi,Ankara [4] Altun, Murat .2005; Matematik Öğretimi, Aktüel yayınevi, Bursa
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin tarihçesi (Dünya'da ve Türkiye'de) ; matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri; ilköğretim matematik programının kapsamı, amacı ve özellikleri; belli başlı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile ilişkileri; Matematik eğitiminde önemli beceriler, ilişkilendirme, temsiller, iletişim, akıl yürütme, problem çözme (stratejiler, aşamalar, problem türleri, vb. ) ; bilgi teknolojilerini kullanma, çocukta sayı kavramının gelişimi (sayma öncesi gelişmeler, birebir eşleme, kardinal değer, birleştirme, ayırma, karşılaştırma, denklik, azlık, çokluk, vb. ) ; basamak değeri, doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri; Aritmetik işlemler, İlköğretim matematik dersi 1. 2. ve 3. sınıf öğretim programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri, Matematik öğretiminin tarihçesi
2.Matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme öğrenme stratejileri, Belli başlı öğrenme teorileri ve matematik öğreniminde kullanımı
3.İlköğretim matematik programının kapsamı , amacı ve özellikler, Matematik eğitiminde önemli beceriler
4.Grup çalışması yoluyla öğrenme Problem çözme yoluyla öğrenme
5.Çocukta sayı kavramının gelişimi Doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri Programdaki kazanımlara uygun etkinlik örnekleri
6.Doğal sayılarla toplama ve çıkarma Program kazanımlarına uygun doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerine yönelik etkinlik örnekleri
7.Doğal sayılarla çarpma Program kazanımlarına uygun doğal sayılarla çarpma işlemine yönelik etkinlik örnekleri
8.Doğal sayılarla bölme işlemi Program kazanımlara uygun bölme işlemine yönelik etkinlik örnekleri
9.Kesirler, Kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri Kesirlerin farklı anlamları, kesir modelleri Program kazanımlarına uygun örnek kesir etkinlikleri
10.Arasınav
11.Denk kesir ve kesirlerin karşılaştırılması Program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler
12.Kesirlerle işlemler Program kazanımlarına uygun kesirlerle işlemlere yönelik etkinlik örnekleri
13.Ondalık kesirler Program kazanımlarına uygun ondalık kesirlerle ilgili etkinlik örnekleri
14.ondalık kesirlerle işlemler Programa uygun ondalık kesirlere işlemlere yönelik etkinlik örnekleri
15.Dönem sonu sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Problem Çözümü14114
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12626
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12626
Toplam125