Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SNÖ308 Matematik Öğretimi II 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sınıf Öğretmenliği adaylarına; ilköğretim matematik müfredatını tanıtmak, çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını tanıtma, sınıf ortamlarında bu yaklaşımların uygulamalarını yaptırma.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Rezan Yılmaz
Öğrenme Çıktıları
  1. ilköğretim matematik dersi öğretim programını tanıyabilecek.
  2. matematik öğretimi programındaki öğrenme alanları, kazanımlar ve amaçlar hakkında fikir sahibi olabilecek.
  3. matematik öğretiminde kullanacağı sınıf içi öğretim yöntem ve teknikleri hakkında teorik bilgi ve uygulama becerileri kazanabilecek.
  4. matematik öğretiminde kullanacağı araç-gereçleri tanır, öğretim materyalleri geliştirebilecek
  5. matematik öğretiminde kullanacağı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını tanıyacak, ölçme araçları geliştirebilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Baki, A., 2008; Kuramdan Uygulamaya Matematik eğitimi, Harf Yayınevi, Ankara

2. Baykul, Y., 2005; ilköğretimde Matematik Öğretimi, Pegama yayıncılık, Ankara

3. Olkun, Y., Toluk Uçar Z., 2007; İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi, Maya-Akademi, Ankara

4. Altun, M., 2005; Matematik Öğretimi, Aktüel, Bursa

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kesirler, kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri, kesirlerin farklı anlamları, kesir modelleri, denklik, karşılaştırma, sıralama, kesirlerle işlemler, ondalık kesirler, ondalık kesirlerle işlemler, program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Geometri, çocukta geometrik düşüncenin gelişimi, 2 ve 3 boyutlu geometri konuları ve bunların öğretimi, programda bulunan geometri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Ölçme ve ölçüler, çocukta ölçme fikrinin gelişimi, boyut, alan, hacim, zaman ölçümleri, tartma, paralarımız, programda bulunan ölçme kazanımlarına uygun örnek etkinlikler veri yönetimi, tablo ve grafikler, programda bulunan veri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme, çoklu ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme
2.Tablo ve Grafikler program kazanımlarına uygun etkinlik örnekleri
3.Geometri öğretimin önemi Geometri öğretiminin genel amaçları Geometri öğretiminde dikkat edilecek noktalar Geometrinin tarihçesi Geometri araç gereçlerinin tanıtımı
4.Çocukta geometrik düşüncenin gelişimi Van Hiele geometri öğrenme düzeyleri
5.Geometrik cisimler ve öğretimi Program kazanımlarına uygun etkinlik örnekleri
6.Öklit geometrisinin temel taşları(nokta,doğru,ışın,doğru parçası,düzlem) Açı ve açı çeşitleri Program kazanımlarına uygun etkinlik örnekleri
7.Düzlemsel şekil ve düzlemsel bölge Çokgenler,dörtgenler ve öğretimi Program kazanımlarına uygun etkinlik örnekleri
8.Çember, daire,simetri ve öğretimi Program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
9.Ölçme Çocukta ölçme fikrinin gelişimi Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
10.arasınav
11.uzunlukları ölçme ve program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
12.Geometrik şekillerin çevre ve alanı Program kazanımlarına uygun etkinlik örnekleri Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
13.Sıvıları ölçme ve program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler Geometrik cisimlerin hacmi ve program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
14.Tartma, zaman ölçüleri ve paralarımız Program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
15.Dönem sonu sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik11414
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12626
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12626
Toplam125