Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST155 Temel İstatistik I 927006 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İstatistiğin temel kavramlarını öğretmek ve istatistiksel verileri tablo ve grafiklerle göstermek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Yüksel Terzi
Öğrenme Çıktıları
  1. İstatistikle ilgili temel kavramları bilir.
  2. Veri toplama araçlarını, verilerin düzenlenmesini ve sunulması bilir.
  3. Frekans dağılımı ve grafiklerle veriyi özetler.
  4. Merkezi eğilim ölçülerini bilir.
  5. Dağılım ölçülerini tanımlar ve hesaplar.
  6. Standart normal dağılım bilgileriyle olasılık hesaplar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Öğretim üyesinin çeşitli kaynaklardan derlediği ders notları - Spiegel M., Stephens J. L.,1999, İstatistik (Çeviri- Alptekin Esin, Salih Çelebioğlu) Schaum's Outlines.- Serper Ö., 2004, İstatistik I-II, Ezgi Kitabevi- Ünver, Ö. ve Gamgam, H.(2006). Uygulamalı istatistik Yöntemler, Seçkin yayıncılık, Ankara.- Işık A. (2006). Uygulamalı İstatistik I-II, Beta Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, seriler, Normal ve standart normal dağılım.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İstatistiğin tanımı, temel kavramlar
2.Değişken ve değişkenler türleri
3.Ölçme düzeyleri
4.Verilerin toplanması ve frekans tabloları oluşturma
5.İstatistik serileri, Verilerin tablo ve grafiklerle sunulması
6.Merkezi eğilim ölçüleri ödev
7.Merkezi eğilim ölçüleri SPSS ve Excel uygulama
8.Ara sınav
9.Dağılım ölçüleri
10.Dağılım ölçüleri SPSS ve Excel uygulama
11.Momentler
12.Çarpıklık ve Basıklık
13.Normal Dağılım, Standart Normal dağılım
14.Z tablosunun kullanımı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik9218
Problem Çözümü13113
Soru-Yanıt13113
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi144
Toplam125