Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST157 Matematik I 927006 1 1 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Matematiğin temel konularından olan tek değişkenli fonksiyonların tanıtımı ve bu fonksiyonlar için limit, süreklilik, türev ve fonksiyon eğrileri kavramlarının öğretilmesi. Matematiğin istatistik problemlerine rasyonel ve analitik bir şekilde uygulama yeteneği verilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yüksel ÖNER
Öğrenme Çıktıları
  1. Fonksiyonun tanımını ve temel fonksiyonları kavrayabilme.
  2. Fonksiyonların verilen noktalarda limitlerini ve süreklilik durumlarını yorumlayabilme.
  3. Türevi başta optimizasyon problemleri olmak üzere istatistik alanındaki problemlerde uygulayabilme.
  4. İstatistik alanındaki problemlerle rasyonel bir düşünce yeteneği kazanabilme.
  5. İstatistik ve Olasılık Teorisinde limit, süreklilik ve türev alma kurallarını kullanabilme becerisi kazanır
  6. Analitik düşünme yeteneğini geliştirme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Balcı, M. “Matematik Analiz ”, Cilt-1, Balcı Yayınları, Kızılay/Ankara, 20031. Halilov, H., Hasanoğlu, A. ve Can, M. “Yüksek Matematik I Tek değişkenli Fonksiyonlar Analizi”, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1999.2. Hacısalihoğlu, H. H. Ve Balcı, M. “ Temel ve Genel Matematik”, Cilt I, Ertem Basın Yayın dağıtım, Ankara, 1996.3.Çallıalp, F. Ve Canoğlu, A. “Çözümlü Matematik Analiz I-II”, Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak., İstanbul,1999.4. Cerit, C. Ve Canoğlu A., “ Matematik Analiz I”, İstanbul, 1991.5. Cerit, C. “Çözümlü Yüksek Matematik –Calculus- Problemleri 1”, İ.T.Ü. Fen-Edeb. Fak., İstanbul, 1998.6. Balcı, M. “Çözümlü Matematik Analiz Problemleri”, Cilt-1, Balcı Yayınları, Kızılay/Ankara, 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sayılar Fonksiyonlar Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik Kavramı Türev ve Uygulamaları Eğri çizimleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sayı sistemleri, mutlak değer ve tam değer kavramları, eşitsizlikler ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
2.Düzlemde koordinat sistemleri, kompleks denklemlerim köklerinin bulunması ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
3.Lineer Nokta Kümeleri, özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
4.Fonksiyon kavramı ve özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
5.Elemanter ve elemanter olmayan fonksiyonlar ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
6.Limit kavramı, Bir fonksiyonun limiti, sağ ve sol limitler ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
7.Limit hesaplama kuralları ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
8.Ara sınav
9.Süreklilik, süreksizlik türleri, sürekli fonksiyonların özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
10.Türev kavramı, türev almada genel kurallar, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların türevi ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
11.Logaritma fonksiyonunu türevi, üstel fonksiyonun türevi, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevi ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
12.Kapalı fonksiyonun türevi, parametrik denklemleri verilen fonksiyonların türevi, yüksek mertebeden türev ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
13.Fonksiyon özelliklerinin incelenmesi, ekstremum noktalarının bulunması, monotonluk ve iç-dış bükey bölgelerin bulunması ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
14.Asimptotlar ve fonksiyon grafiğinin çizimi ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Problem Çözümü13226
Soru-Yanıt12224
Bireysel Çalışma13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Ev Ödevi6424
Toplam175