Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST154 Olasılığa Giriş II 927006 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İstatistikte kullanılan sürekli ve kesikli tesadüfi değişkenlerin dağılımlarını tanımak. Olasılık teorisine dayalı diğer dersler için sağlam bir temel oluşturmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Erol Terzi
Öğrenme Çıktıları
  1. Tesadüfi değişkenin dağılımını bilebilir.
  2. Sürekli ve kesikli dağılımları bilebilir.
  3. Ortak olasılık fonksiyonunu bilebilir.
  4. Marjinal fonksiyonları bilebilir.
  5. Koşullu olasılık fonksiyonunu bilebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Akdeniz, F. (2009). Olasılık ve İstatistik, Nobel Kitabevi.2.Shahbazov,A.F.(2005). Olasılık teorisine giriş, Birsen yayıevi.3.Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference, John Wiley&Sons.4. Öztürk, F. (1993). Matematiksel İstatistik, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, No.10.5. Lipschutz, S. (1990). Olasılık, Schaum’s outlines, Nobel Yayın dağıtım.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Momentler, Bernoulli dağılımı, Binom dağılımı, Poisson dağılımı, Geometrik dağılım, Normal dağılım, Standart normal dağılım, Üstel dağılım, ortak olasılık fonksiyonu, Marjinal dağılımlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Momentler, çarpıklık ve basıklık ölçüleri
2.Moment çıkaran ve Karakteristik fonksiyonlar
3.Uygulama
4.Kesikli Olasılık dağılımlarına giriş, Bernoulli dağılımı
5.Binom Dağılımı ve karakteristikleri
6.Geometrik ve Çok terimli dağılım
7.Negatif Binom ve Poisson dağılımı, uygulamaları
8.Ara sınav
9.Sürekli Olasılık dağılımlarına giriş, Düzgün dağılım
10.Normal ve Standart normal dağılım
11.Normal dağılımın Moment Çıkaran ve Karakteristik Fonksiyonları
12.Binom dağılımına normal yaklaşım, Üstel, Gamma ve Beta dağılımları
13.Chebyshev eşitsizliği, Merkezi limit teoremi, Büyük sayılar yasası
14.Uygulama
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik9218
Problem Çözümü13113
Soru-Yanıt13113
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi144
Toplam125