Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST156 Temel İstatistik II 927006 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ölçme düzeylerine göre değişkenler arasındaki ilişki katsayılarının hesaplamak, ilişkiyi matematiksel modelle ifade etmek ve endeksleri öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Yüksel Terzi
Öğrenme Çıktıları
  1. İlişki katsayıları bilinir ve yorumlanır.
  2. Çapraz tablolar ve Ki kare testi bilinir.
  3. Basit doğrusal regresyon modeli bilinir.
  4. İndeks ve indeks çeşitleri bilinir ve yorumlanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Spiegel M., Stephens J. L.,1999, İstatistik (Çeviri- Alptekin Esin, Salih Çelebioğlu) Schaum's Outlines.- Serper Ö., 2004, İstatistik I-II, Ezgi Kitabevi- Ünver, Ö. ve Gamgam, H.(2006). Uygulamalı istatistik Yöntemler, Seçkin yayıncılık, Ankara.- Işık A. (2006). Uygulamalı İstatistik I-II, Beta Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İlişki katsayıları, korelasyon, basit doğrusal regresyon ve endeksler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İstatistiksel ilişki katsayıları
2.Çapraz tablolar ve ki-kare testi
3.Kontenjans katsayısı, phi katsayısı spss uygulama
4.Cramer V testi
5.Pearson korelasyon
6.Spearman sıra korelasyonu
7.Kendal tau korelasyonu spss uygulama
8.Ara sınav
9.Kısmi korelasyon
10.Basit doğrusal regresyon modeli
11.Belirtme katsayısı, standart hata spss uygulama
12.Mekan ve zaman endeksler
13.Sabit ve değişken esaslı endeksler
14.Basit ve bileşik endeksler
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik9218
Problem Çözümü13113
Soru-Yanıt13113
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi144
Toplam125