Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST158 Matematik II 927006 1 2 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Matematiğin temel konularından olan tek değişkenli fonksiyonlar için belirsiz integral, integral hesaplama yöntemleri, belirli integral ve uygulamalarını öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Yüksel Öner
Öğrenme Çıktıları
  1. İntegral hesabında kullanılacak yöntemleri öğrenir ve uygular.
  2. Düzlemsel bölgelerle ilgili alan hesaplamalarında integrali kullanabilme becerisi kazanır.
  3. Dönel cisimlerle ilgili hacim hesaplamalarında integrali kullanabilme becerisi kazanır.
  4. İstatistik alanındaki problemlerle rasyonel bir düşünce yeteneği kazanır.
  5. İstatistik ve Olasılık Teorisinde integral hesaplamalarını kullanabilme becerisi kazanır
  6. Analitik düşünme yeteneği kazandırır ve kullanma becerisi sağlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Balcı, M. “Matematik Analiz ”, Cilt-1, Balcı Yayınları, Kızılay/Ankara, 20031. Halilov, H., Hasanoğlu, A. ve Can, M. “Yüksek Matematik I Tek değişkenli Fonksiyonlar Analizi”, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1999.2. Hacısalihoğlu, H. H. Ve Balcı, M. “ Temel ve Genel Matematik”, Cilt I, Ertem Basın Yayın dağıtım, Ankara, 1996.3.Çallıalp, F. Ve Canoğlu, A. “Çözümlü Matematik Analiz I-II”, Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak., İstanbul,1999.4. Cerit, C. Ve Canoğlu A., “ Matematik Analiz I”, İstanbul, 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Belirsiz İntegral, Yerine Koyma Yöntemi, Trigonometrik İntegral, Kısmi İntegral Alma, Rasyonel Fonksiyonların İntegralleri, Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi, Belirli İntegral, Belirli İntegralin Özellikleri, İntegral Hesabının Temel Teoremi, Düzlemsel Bölgelerde Alan Hesaplamaları ve Dönel Cisimlerle İlgili Hacim Hesaplamaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İlkel fonksiyon, belirsiz integral kavramı ve bu konularla ilgili uygulamalar.
2.Değişken değiştirme metodu ile integral hesabı ve uygulamaları
3.Kısmi integrasyon metodu ile integral hesabı ve uygulamaları
4.Trigonometrik integraller ve uygulamaları
5.Rasyonel fonksiyonların integrali ve uygulamaları
6.Basit kesirlere ayırma yöntemi ve uygulamaları
7.İrrasyonel fonksiyonların integrali ve uygulamaları
8.Ara sınav
9.Belirli integral kavramı ve uygulamaları
10.Belirli integral kavramı ve uygulamaları
11.İntegral yardımıyla alan hesabı, iki eğri arasında kalan alanın bulunması ve konu ile ilgili uygulamalar
12.Kutupsal koordinatlar, kutupsal koordinatlarda alan hesabı, parametrik denklemli eğrilerin sınırladığı bölgelerin alanının hesaplanması ve konu ile ilgili uygulamalar.
13.İntegral yardımıyla hacim hesaplamaları
14.İntegral yardımıyla hacim hesaplamaları
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Problem Çözümü13226
Soru-Yanıt12224
Bireysel Çalışma13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Ev Ödevi6424
Toplam175