Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST251 Ekonomi 927006 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ekonominin nasıl çalıştığına ilişkin temel mekanizmaların verilmesi ve arz-talep çatısı altında rekabetçi sistemin çalışma mekanizmasının verilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Kamil ALAKUŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel iktisat terimlerini kavrar ve bilir.
  2. İktisadın nasıl çalıştığına dair şartları öğrenir.
  3. İktisadi sistemin işleyişi altındaki felsefeyi kavrar.
  4. Rekabet piyasalarını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Şıklar, İ.(2003). İktisada Giriş, Anadolu Ünv. Yayın No:1472, Açıköğretim Fakültesi Yayın No:785, Eskişehir.
- Ünsal E. (2003). Mikroekonomi, Turhan kitabevi, Ankara.
- Türkay O. (2000). Mikroiktisat Teorisi, İmaj Yayinevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İktisadın tanımı, yöntemi ve iktisadi düşünce tarzı, İktisadın bölümleri, temel iktisadi kavramlar, Kıtlık ve tercih, üretim imkanları eğrisi, Tercih ve fayda, Arz ve talep miktarı, Piyasa dengesi, piyasadaki değişmeler, Talebin fiyat esnekliği, arz esnekliği, Vergi uygulamaları, üretici ve tüketici rantı, Üretim ve maliyetler, Tam rekabet piyasası, Faktör piyasaları ve faktör gelirleri, Kamusal mallar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İktisadın tanımı, yöntemi ve iktisadi düşünce tarzı
2.İktisadın bölümleri, temel iktisadi kavramlar
3.Kıtlık ve tercih, üretim imkanları eğrisi
4.Tercih ve fayda
5.Arz ve talep miktarı
6.Piyasa dengesi, piyasadaki değişmeler
7.Talebin fiyat esnekliği, arz esnekliği
8.Ara sınav
9.Vergi uygulamaları, üretici ve tüketici rantı
10.Üretim ve maliyetler
11.Serbest rekabet Piyasası
12.Tam rekabet piyasası
13.Faktör piyasaları ve faktör gelirleri
14.Kamusal mallar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13339
Tartışma428
Soru-Yanıt10220
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Performans13226
Ev Ödevi248
Toplam125