Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST259 Matematiksel İstatistik 927006 2 3 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, (1) İstatistik dağılımların teorisini, (2) İstatistiksel bağımlılık teorisini, (3) Örnekleme dağılımları teorisini, (4) Nokta ve Aralık tahmin teorisini, (5) Tahmin edicilerde aranan özelliklerini, (6) Tahmin yöntemlerini, öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Kamil ALAKUŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Çok boyutlu değişkeni kavrar ve uygulamaları yapar.
  2. Tesadüfi değişkenlerin dönüşüm fonksiyonlarını bulur ve dağılımını belirler.
  3. Önemli olasılık dağılımlarının parametrelerinin tahmini için tahmin yöntemlerini öğrenir ve tahmin edicilerini bulur.
  4. Parametrelerin tahminlerini bulur ve profesyönel istatistiksel analizler yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Alakuş, K. (2015). Matematiksel İstatistik Ders Notları, Samsun: Yayınlanmamış- Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference. 3rd Ed., New York: John Wiley &Sons.- Hogg, R. V. And Craing, A. T. (1989). Introduction to Mathematical Statistics. 4th Ed., New York: Macmillan Publishing Co.- Mendenhall, W., Wackerly, D. D. and Scheaffer, R. (1990). Mathematical Statistics with Applications. 4th Ed., Boston: PWS-Kent Publishing Company.- Hogg, R. V. And Tanis, E. A. (1993) Probability and Statistical Inference. 4th Ed., New York: Macmillan Publishing Co.- Rice, J. A. (1995). Mathematical Statistics and Data Analysis. 2rd Ed., California: Wadsworth Publishing Co.- Knight, K. (2000). Mathematical Statistics. Toronto: Chapman & Hall. - Lindgren, B. W. (1993). Statistical Theory, Fourth Edition, London: Chapman & Hall/CRC.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çok Boyutlu Tesadüfi Değişkenler Ve Dağılımları, Tesadüfi Değişkenlerin Fonksiyonlarının Dağılımlarının Bulunma Yöntemleri, Tahmin Teorisi, Nokta Tahmini Ve Özellikleri, Tahmin Edicilerin Bulunması Yöntemleri, Aralık Tahmini, Hipotez Testi Kavramı, Teorik Hipotez Testleri, Uygulamalı Hipotez Testleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çok boyutlu tesadüfî değişkenler ve dağılımları
2.Tesadüfî değişken özellikleri ve uygulamaları
3.Ortak kesikli ve sürekli değişkenler
4.Marjinal ve şartlı dağılımlar ve fonksiyonları
5.Çarpım Momentleri: Orijine, ortalamaya veya bir noktaya göre
6.Tesadüfî değişkenlerin toplamı ve Fonksiyonları
7.Ortak moment çıkaran ve karakteristik fonksiyonlar
8.Ara sınav
9.Dönüşüm yöntemleri: Dağılım fonksiyonları tekniği
10.Dönüşüm yöntemleri: Değişken değiştirme tekniği
11.Dönüşüm yöntemleri: MÇF/ KF tekniği
12.Örnekleme dağılımları: T; Z; Khi-Kare ve F Dağılımları
13.Tahmin yöntemleri: Momentler ve EÇOK Tahminleri
14.Nokta ve aralık tahmin edicilerin bulunması ve uygulamalar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Problem Çözümü13226
Bireysel Çalışma13452
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Ev Ödevi166
Toplam145