Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST252 Nümerik Analiz 927006 2 4 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Cebirsel olarak çözülebilen veya çözülemeyen matematiksel problemlerin çözümünde kullanılan doğrudan ya da dolaylı yöntemlerin tanıtılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Vedide Rezan Uslu
Öğrenme Çıktıları
  1. Bir cebirsel problemi uygun bir sayısal çözümleme tekniği ile çözer
  2. Uygun bir sayısal çözümleme yöntemi ile bir fonksiyona yaklaşmayı bilir.
  3. Uygun bir sayısal çözümleme yöntemi ile lineer denklem sistemini çözer.
  4. Uygun bir sayısal çözümleme yöntemi ile lineer olmayan denklem sistemini çözer.
  5. Sayısal türev ve sayısal integral yöntemlerini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Çeşitli kaynaklardan derlenen Ders notu.- İbrahim Uzun, Nümerik Analiz, Beta, 2000- Mehmet Bakioğlu, Sayısal Analiz, Birse Yayınevi,2011- İrfan Karagöz, Sayısal Analiz ve Müendislik Uygulamaları, 2001
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Giriş; Taylor açılımı, Sayısal çözümlemede karşılaşılan hata çeşitlerinin tanımı ve kaynakları, İnterpolasyon, tek değişkenli ve/veya çok değişkenli denklemin, lineer denklem sistemlerinin ve lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü, Eğri uydurma: en küçük kareler yöntemi, Sayısal türev, sayısal integral.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, Sayısal çözümleme tekniklerinin kullanılma nedenleri ve
2.Hata türleri ve kaynakları
3.Taylor açılımı
4.Sonlu fark hesabı, ileri sonlu fark işlemi, geriye doğru sonlu fark işlemi
5.Sonlu fark hesabı, merkezi fark, ortalama ve Kaydırma işlemi
6.Eşit aralıklı olmayan veriler için interpolasyon
7.Eşit aralıklı veriler için interpolasyon
8.Denklem kökleri (lineer olmayan denklemin çözümü); Yarıya bölme ve lineer iterasyon yöntemi
9.Ara sınav
10.Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü; Newton Raphson, Sekant yöntemi ve Lineer İterasyon Yöntemi
11.Lineer denklem sistemlerinin çözümü; Gauss Eliminasyonu, Gauss Jordan yöntemi
12.Lineer denklem sistemlerinin çözümü; Gramer, LU Ayrıştırması ve Jacobi yöntemi
13.Sayısal Türev
14.Sayısal İntegral
15.Genel tekrar
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik13226
Problem Çözümü10220
Soru-Yanıt12224
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Ev Ödevi2612
Toplam150