Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST353 Hipotez Testleri 927006 3 5 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İstatistiksel hipotez ve istatistiksel hipotez testleri kavramlarını öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Yüksel Terzi
Öğrenme Çıktıları
  1. Hipotez kavramı bilinir.
  2. Problemler için hipotez kurulabilir.
  3. Güç fonksiyonu bilinir.
  4. İstatistiksel hata tipleri bilinir.
  5. Parametrik testlerin hipotez testleri yapılabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ünver, Ö. ve Gamgam, H.(2006). Uygulamalı istatistik Yöntemler, Seçkin yayıncılık, Ankara.- Kartal, M. (2012). Hipotez testleri, Nobel yayınevi.- Serper Ö., 2004, İstatistik II, Ezgi Kitabevi- Ünver, Ö. ve Gamgam, H.(2006). Uygulamalı istatistik Yöntemler, Seçkin yayıncılık, Ankara.- Işık A. (2006). Uygulamalı İstatistik II, Beta Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İstatistiksel hipotez - İstatistiksel hata - Parametrik istatistik yöntemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İstatistiksel hipotez ve temel kavramlar
2.İstatistiksel hata tipleri
3.Güç fonksiyonu
4.Bir anakütle ortalama testi
5.Bir anakütle oran, varyans testi
6.İki anakütle ortalama testi SPSS Uygulama
7.İki anakütle oran testi SPSS Uygulama
8.ARASINAV
9.İki anakütle varyans testi
10.Varyans analizi
11.Varyans analizi SPSS Uygulama
12.Ki-kare uygunluk testi
13.Ki-kare bağımsızlık testi SPSS Uygulama
14.McNemar testi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik9218
Laboratuvar10220
Problem Çözümü13113
Soru-Yanıt10220
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Ev Ödevi133
Toplam149