Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST352 İstatistik Paket Programları I 927006 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İstatistiksel analizlerde kullanılan paket programları (SPSS) kullanmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Yüksel Terzi
Öğrenme Çıktıları
  1. SPSS programının kullanımı bilinir.
  2. SPSS programında grafik çizilebilir.
  3. SPSS programına veri girişi ve kodlama yapılabilir.
  4. SPSS programında istatistiksel veri analizi yapılabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- K. Özdamar, Paket Programlar İle İst. Veri Analizi,Kaan Kitapevi, Eskişehir, 2002.-A. Akgül, Tıbbi Uygulamalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri, 2002-A. Field,, Discovering Statistics Using SPSS for Windows : Advanced Techniques for Beginners (Introducing Statistical Methods series), 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
SPSS programının kullanımı, istatistiksel problemlerin SPSS programında çözümü
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.SPSS menüleri, veri işlemleri, tanımlayıcı istatistikler, frekanslar SPSS Uygulama
2.Split half, select case, recode, compute variable komutlarının tanıtımı SPSS Uygulama
3.Dağılımlar, kayıp veri analizi SPSS Uygulama
4.Normallik testi Tek grup: Parametrik-parametrik olmayan testler SPSS Uygulama
5.İki bağımsız grup: Parametrik-parametrik olmayan testler İki bağımlı grup: Parametrik-parametrik olmayan testler, SPSS uygulama SPSS Uygulama
6.Anova Quiz SPSS Uygulama
7.Two-way Anova, Manova SPSS Uygulama
8.Arasınav
9.Çapraz tablolar, ki-kare testleri SPSS Uygulama
10.McNemar testi, kappa, kendall-tau, phi testleri SPSS Uygulama
11.Basit Doğrusal Regresyon Analizi, korelasyon, Eğrisel Regresyon SPSS Uygulama
12.Quiz SPSS Uygulama
13.Çoklu Doğrusal Regresyon analizi SPSS Uygulama
14.Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi SPSS Uygulama
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Quiz120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Uygulama/Pratik7214
Laboratuvar10220
Problem Çözümü13113
Soru-Yanıt7214
Bireysel Çalışma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Ev Ödevi133
Toplam148