Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST354 Zaman Serisi Analizi 927006 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Zaman Serilerinin Temel Özelliklerinin Kavranması ve Zaman Serisi verilerinin tahmininde Kullanılan Temel Yöntemlerin uygulamalı olarak tanıtımı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.V.Rezan Uslu
Öğrenme Çıktıları
  1. Zaman Serisi Grafiklerinin Okunması ve Bileşenlerini Tespit Edilebilir
  2. Gerçek hayat zaman serilerinin bilgisayar programı İle analiz edilebilir
  3. Tek değişkenli zaman serisi analizi için kullanılan temel yöntemlerin iyi uygular
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mustafa Sevüktekin ve Mehmet Çınar – Ekonometrik Zaman Serileri AnaliziDamodar Gujarati-Temel EkonometriYılmaz Akdi-Zaman Serileri Analizi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Zaman serisi genel kavramları ve tanımlamaları, zaman serisi bileşenleri, tek değişkenli zaman serisi analizi yöntemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Zaman Serilerinde Temel Kavramlar: Zaman Serisinin Bileşenleri, Zaman Serisi Grafiği
2.Hareketli ortalamalar ve MINITAB ve SPSS uygulamaları
3.Zaman Serilerinin Düzleştirilmesinde kullanılan Hareketli Ortalama Yöntemleri ve Üstel düzleştirme teknikleri ve MINITAB ve SPSS uygulamaları
4.Zaman Serilerinde Gecikmeli Değişken Kavramı, Fark Alma İşlemi, SPSS ve MINITAB Uygulaması
5.Durağanlık, Durağan zaman serisi süreçleri
6.Durağan dışı zaman serisi süreçleri
7.Zaman serilerinin Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonları
8.Arasınav
9.Tek değişkenli zaman serileri analizi Box-Jenkins modelleri
10.Otoregresif zaman serisi modelleri (AR(p) modeli)
11.Hareketli ortalamalar zaman serisi modelleri (MA(q) modeli)
12.Otoregresif ve hareketli ortalamalar modelleri (ARMA(p,q) modeli)
13.Uyum iyiliği ölçütleri
14.Genel tekrar ve bilgisayar uygulamaları
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik5315
Problem Çözümü10110
Soru-Yanıt515
Bireysel Çalışma13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5315
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Ev Ödevi236
Toplam149