Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST451 Yöneylem Araştırması 927006 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yöneylem araştırması tekniklerini öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Talat Şenel
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler Yöneylem Araştırması ile ilgili temel kavramları öğrenirler
  2. Öğrenciler güncel problemlerle ilgili model kurabilme becerisi kazanırlar
  3. Öğrenciler Yöneylem Araştırması paket programlarının kullanımını öğrenirler
  4. Öğrenciler Yöneylem Araştırması Problemlerinin çözümünü yorumlamayı öğrenirler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Öztürk, A.,(2009). Yöneylem Araştırması, Ekin Yayınevi, Bursa.- Erdem, İ.,(2017). İşletmede Sayısal Yöntemler ve WINQSB Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara. -Taha, H.,(2000). Yöneylem Araştırması, çeviren Baray, Ş.A. ve Esnaf, Ş., Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Doğrusal Programlama, Simpleks Yöntemi, Dualite ve Duyarlılık Analizi, Ulaştırma ve Atama Modelleri, WINQSB Paket Programı Kullanımı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yöneylem Araştırmasının tanımı, tarihçesi ve önemi; karar verme; modeller
2.Doğrusal programlamanın genel yapısı, varsayımları; doğrusal programlama modeli
3.Doğrusal programlama problemleri ve modelleme örnekleri, doğrusal programlama modelinin uygulandığı alanlar ile ilgili bazı örnekler
4.Doğrusal programlama problemleri ve modelleme örnekleri, WINQSB paket programının tanıtımı
5.Doğrusal programlama problemlerinin grafik yöntemle çözümü, WINQSB paket programı ile örnek çözümü ve yorumu
6.Doğrusal programlama problemlerinde özel durumlar, Simpleks yöntemi
7.Simpleks yöntemi
8.Ara sınav
9.Dualite ve Duyarlılık analizi, WINQSB paket programı ile örnek çözümü ve yorumu
10.Dualite ve Duyarlılık analizi, WINQSB paket programı ile örnek çözümü ve yorumu
11.Ulaştırma modelleri, WINQSB paket programı ile örnek çözümü ve yorumu
12.Ulaştırma modelleri, WINQSB paket programı ile örnek çözümü ve yorumu
13.Atama problemleri, WINQSB paket programı ile örnek çözümü ve yorumu
14.Atama problemleri, WINQSB paket programı ile örnek çözümü ve yorumu
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz125
Ev Ödevi125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Rehberli Problem Çözümü11222
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3412
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3412
Ev Ödevi248
Toplam125