Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST455 İstatistik Deney Tasarımı I 927006 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Deney tasarımı hakkında bilgi vermek, tek faktörlü deney tasarımlarından çok faktörlü deney tasarımlarına kadar birçok tasarımı incelemek, bu tasarımlar için uygun modelleri kurmak, analizlerini yapmak ve elde edilen sonuçları yorumlayabilme özelliğine sahip olabilmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Pelin KASAP
Öğrenme Çıktıları
  1. İstatistiksel deney tasarımının temelleri ve varsayımları hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Tek yönlü, iki yönlü (etkileşimsiz/etkileşimli), Latin Kare, GrekoLatin Kare, İç içe tasarım, Faktöriyel tasarım için modelleri kurar.
  3. Sabit, rastgele ve karma etkili modelleri tanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Temel İstatistik I/Temel İstatistik II
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
B. Şenoğlu , Ş. Acıtaş. İstatistiksel Deney Tasarımı.Nobel yayınları, 2010.
Montgomery, D. C. (2000). Design and Analysis of Experiments, fifth edition, John Wiley ve Sons, New York.
S.O.Erbaş, H.Olmuş. Deney Düzenleri ve İstatistiksel Analizleri. Gazi Kitapevi, 2005.
C.Hicks. Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler, Akademi Mat., 1973.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Deney tasarımına giriş ve temel kavramlar, varyans analizinin varsayımları, Tek faktörlü ve çok faktörlü deney tasarımları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Deney tasarıma giriş ve temel kavramlar
2.Tek yönlü varyans analizi
3.Varyansların homojenliği için kullanılan testler
4.Normallik testleri
5.İkili ve çoklu karşılaştırma yöntemleri
6.İki yönlü varyans analizi
7.Etkileşimli iki yönlü varyans analizi
8.Ara sınav
9.Latin kare deney düzeni
10.Greko Latin kare deney düzeni
11.Sabit, rastgele ve karma etkili modeller
12.Sabit, rastgele ve karma etkili modeller
13.İç içe deney tasarımı
14.Faktöriyel tasarım
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Uygulama/Pratik5315
Rehberli Problem Çözümü5210
Soru-Yanıt339
Ev Ödevi199
Toplam99