Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST459 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927006 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma türleri, araştırma problemini saptama ve araştırma hipotezlerini ortaya koyabilmeyi öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Yüksel Terzi
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilimsel araştırmayı ve aşamalarını öğrenir.
  2. Araştırma değişkenlerini belirlemeyi öğrenir.
  3. Araştırma tasarımının seçimi, örnek çapı, ölçme araçlarını öğrenir.
  4. Araştırma kanıtı olarak veri ve verilerin toplanmasını öğrenmek, yığın, örneklem ve örneklem çerçevesi belirlemeyi öğrenir.
  5. Araştırmalarda etik kavramını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gürsakal, N. (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Uludağ Üniversitesi Yayınları.-Altunışık, R. ve ark. Araştırma Yöntemleri, Sakarya kitabevi, 2005.-E. Öngel, A Research Guide, Ankara , 1983.-Kaptan S., 1995, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Bilim Yayınevi, Ankara-Barzun, J., Greaff Henry F. (1997). Modern Araştırmacı, TÜBITAK Popüler Bilim Kitapları 33, Çeviri: Fatoş Dilber, Ankara, Türkiye.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Araştırmadaki amacın belirlenmesi ve problemlerin istatistik dilinde ifade edilmesi, hipotezlerin ortaya konması, teorik çerçeve ve veri toplama yönteminin saptanması, araştırma planının hazırlanması, verilerin toplanması, analizi, hipotezlerin sınanması, yorumlanması ve elde edilen sonuçların sunulma
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilimsel araştırmanın tanımlanması ve aşamaları
2.Araştırmanın kavramsal boyutu ve araştırma süreci
3.Araştırma türleri, sınırlamaları, yığın
4.Kavramları ölçme, ölçme araçları
5.Araştırma değişkenlerinin belirlenmesi
6.Araştırma tasarımının seçimi, örnek çapı, ölçme araçları
7.Bilimsel araştırmalarda dikkate alınacak unsurlar, kütüphane araştırması, sanal kütüphaneler
8.Arasınav
9.Deneysel araştırma tasarımları
10.İnceleme araştırma tasarımları
11.Araştırma kanıtı olarak veri ve verilerin toplanması, yığın, örneklem ve örneklem çerçevesi
12.Araştırma önerisi
13.Bilimsel araştırmalarda etik kurallar
14.Etik ihlal türleri: İntihal, sahtecilik, duplikasyon
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik5210
Problem Çözümü212
Soru-Yanıt5210
Bireysel Çalışma428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi248
Toplam75