Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST482 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler 927006 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Parametrik Olmayan İstatistiksel yöntemlerin öğretilmesi, gerçek hayatta karşılaşılacak problemlerde hangi tür analiz yöntemlerini kullanacaklarını ve nasıl sonuç çıkaracaklarını öğrenciye kavratmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Yüksel Öner
Öğrenme Çıktıları
  1. Gerçek hayatta, hangi tür verilere parametrik olmayan tekniklerin uygulanabileceği becerisini kazanır.
  2. Verilerin analiz edilmesi, raporlanması ve yorumlanmasını sağlar.
  3. Parametrik teknikler ile Parametrik olmayan teknikleri karşılaştırma, ayırt etme becerisi kazanır.
  4. Parametrik olmayan yöntemlerle analiz edilmesi gereken bir veriye hangi tür parametrik olmayan yöntemin uygulanması gerektiğine karar verir.
  5. Analitik düşünme yeteneği kazandırır ve kullanma becerisi sağlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gamgam, H. Ve Altunkaynak, B.,” Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler” 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2013, Ankara1. Daniel, W.W., 1978, Applied Nonparametrics Statistics, Boston.2. Sprent, P., 1989, Applied Nonparametrics Statistical Methods.3. Gönen, S. ve Tatlıdil, H., 1985, Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler, Ankara, H.Ü. Fen Fakültesi ders notu.4. Kartal, M., 2006, Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri: Parametrik ve Nonparametrik Teknikler, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemlerin Karşılaştırılması, Sıralı İstatistikler ve Sayı-Sıralı İstatistikler, Tek örneklem, iki bağımsız örneklem, iki bağımlı örneklem, üç veya daha fazla bağımsız örneklem verileri kullanan parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, bağımsızlık ve homojenlik için Ki-Kare testleri, uyum iyiliği testleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Parametrik olmayan istatistik hakkında genel bilgi ve temel kavramlar. Parametrik ve parametrik olmayan tekniklerin karşılaştırılması.
2.Uyun İyiliği Testleri: Ki-Kare Uyum İyiliği Testi, Kolmogorov-Smirnov Uyum İyiliği Testi
3.Uyun İyiliği Testleri: Lilliefors testi, Shapiro- Wilk testi
4.Varyansların Homojenliği İçin Testler: Levene Testi, Brown-Forsythe Testi
5.Tek grup için Binom Testi, İşaret Testi ve konu ile ilgili uygulama.
6.Tek grup için Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi, Rastgelelik İçin Dizi Parçaları (Run) Testi ve konu ile ilgili uygulama.
7.İki bağımsız grup karşılaştırması için Medyan Testi, Mann-Whitney U-testi ve konu ile ilgili uygulama
8.Ara sınav
9.İki bağımsız grup karşılaştırması için Wald Wolfowitz Dizi Parçaları Testi, KolmogoroSmirnov Testi, Fisher Tam Olasılık Testi.
10.İki bağımsız grup karşılaştırması için Mood testi, Siegel-Tukey Testi ve konu ile ilgili uygulama.
11.İki Bağımlı grup karşılaştırması için İşaret testi ile Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi, Mc Nemar testi ve konu ile ilgili uygulama
12.İkiden fazla bağımsız grup karşılaştırması için Medyan Testi, Kruskal-Wallis H-testi ve konu ile ilgili uygulama.
13.Kruskal-Wallis H-testinde Ki-Kare yaklaşımı, çoklu karşılaştırmalar ve konu ile ilgili uygulama
14.İkiden fazla bağımlı örnekler için Friedman’ın S testi, Cochran’ın Q testi ve konu ile ilgili uygulama
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Problem Çözümü13226
Soru-Yanıt5525
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Toplam123