Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST484 Bitirme Projesi 927006 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Belirlenen bir konuda proje hazırlamak, sunmak ve raporlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Yüksel Terzi
Öğrenme Çıktıları
  1. Ekip çalışması yapılabilir.
  2. Proje hazırlanabilir.
  3. Proje sunulabilir.
  4. Proje raporlanabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gürsakal, N. (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Uludağ Üniversitesi Yayınları.-Altunışık, R. ve ark. Araştırma Yöntemleri, Sakarya kitabevi, 2005.-E. Öngel, A Research Guide, Ankara , 1983.-Kaptan S., 1995, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Bilim Yayınevi, Ankara-Barzun, J., Greaff Henry F. (1997). Modern Araştırmacı, TÜBITAK Popüler Bilim Kitapları 33, Çeviri: Fatoş Dilber, Ankara, Türkiye.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Proje konusu seçmek, veri toplama, proje sunma ve sonuçları raporlamak.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Proje gruplarının oluşturulması
2.Proje konusu seçimi
3.Literatür tarama
4.Veri toplama
5. Verilerin bilgisayara girilmesi
6.Veri analizi
7.Sonuçların yorumu
8.Arasınav
9.Proje hazırlama
10.Proje hazırlama
11.Proje hazırlama
12.Proje hazırlama
13.Projenin sunumu
14.Projenin raporlanması
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı110
Proje Sunma190
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik10440
Tartışma10440
Rapor Hazırlama326
Rapor Sunma122
Proje Hazırlama122
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Toplam125