Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST486 İleri Yöneylem Araştırması 927006 4 8 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yöneylem araştırması tekniklerini öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Talat Şenel
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler Yöneylem Araştırması ile ilgili temel kavramları öğrenirler
  2. Öğrenciler güncel problemlerle ilgili model kurabilme becerisi kazanırlar
  3. Öğrenciler Yöneylem Araştırması paket programlarının kullanımını öğrenirler
  4. Öğrenciler Yöneylem Araştırması Problemlerinin çözümünü yorumlamayı öğrenirler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Öztürk, A.,(2009). Yöneylem Araştırması, Ekin Yayınevi, Bursa.- Erdem, İ.,(2017). İşletmede Sayısal Yöntemler ve WINQSB Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara. -Taha, H.,(2000). Yöneylem Araştırması, çeviren Baray, Ş.A. ve Esnaf, Ş., Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Network(Ağ) Modelleri,PERT/CPM, Tamsayılı Programlama, Hedef Programlama, WINQSB
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Network(Ağ) Modelleri, En kısa yol problemleri, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümleri ve yorumu
2.Network(Ağ) Modelleri, En kısa altyapı problemleri, maksimum akış problemleri, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümleri ve yorumu
3.Kritik Yol Yöntemi(CPM), WINQSB uygulaması
4.Kritik Yol Yöntemi(CPM), WINQSB uygulaması
5.PERT Analizi, WINQSB uygulaması
6.PERT Analizi, WINQSB uygulaması
7.Tamsayılı Programlama, temel kavramlar, çözüm yöntemleri
8.Ara sınav
9.Tamsayılı Programlama, temel kavramlar, çözüm yöntemleri
10.Tamsayılı Programlama, Karma Tamsayılı Programlama, 0-1 Tamsayılı Programlama, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümleri ve yorumu
11.Hedef Programlama, örnek problemler
12.Hedef Programlama, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümü ve yorumu
13.Hedef Programlama Türleri
14.WINQSB paket programı ile geçmiş konularla ilgili örnek problem çözümleri ve yorumları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Ev Ödevi130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Rehberli Problem Çözümü224
Bireysel Çalışma236
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi144
Toplam52