Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TDE106 Eski Türk Edebiyatı Kaynakları 927006 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eski Türk Edebiyatının tarihi sürecini ve gelişimini, terimlerini ve kaynaklarını tanımak ve kavrayabilmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Yakup Poyraz
Öğrenme Çıktıları
  1. Eski Türk edebiyatının kaynaklarını sıralar ve Divan şairlerinin hayata bakışlarını anlatır.
  2. Divan edebiyatı metinlerimizin arkaik bilgiler yığını olmaktan öte, çağının tarihî, sosyal ve kültürel metinleri olduğuna dair değerlendirmelerde bulunur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Osmanlı Türkçesi'ne ait lügat çalışmaları yapmak ve kelimelere hâkim olmak.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mengi, Mine (1997) Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ; İsen, Dr.Mustafa-Dr. Muhsin Macit v.d (2002) Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker; Akün, Ömer Faruk (1994) "Divan Edebiyatı"; TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul. C.9, s.389-427; Prof. Dr. İskender Pala, “Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü” (Kapı Yayınları, İstanbul). Ahmet Talat Onay, “Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar” (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara); Cem Dilçin, “Örneklerle Türk Şiir Bilgisi” (Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
Eski Türk Edebiyatının tarihi sürecini ve gelişimini, estetiğini, terimlerini ve kaynaklarını tanımak. Aruz vezni, edebi sanatlar konusunda bilgi uygulamalar yapmak. Yazma eser, divanlar, mecmualar, tezkireler, mesneviler vb.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eski Türk Edebiyatı kaynakları: Kültür, din, inanışlar, diğer milletlerin edebiyatları, eski Arap şiiri ve aruz ölçüsü
2.El yazma nüshalar ve özellikleri Sanatkar ve şairlerin eserleri:Divanlar
3.Mesneviler
4.Şiir Mecmuaları
5.Mensur Eserler
6.Tezkireler ve Biyografik Eserler
7.Edebiyat Bilgi ve Teorisiyle ilgili eserler
8.Ansiklopediler/ Kavram ve Terimler Ansiklopedileri
9.Sözlükler
10.Ara Sınav
11.Edebiyat tarihleri
12.Tarihi gelişim
13.Antolojler
14.Kataloglar ve internet üzerinden kaynağa erişim: e-kataloglar
15.Yarı yıl sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım10330
Uygulama/Pratik6212
Problem Çözümü6212
Tartışma616
Ev Ödevi5420
Toplam100