Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TDE111 Halk Bilimine Giriş I 927006 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Halkbilimi (Folklor) ve Halk Edebiyatı Alanında Derleme ve Araştırma Yapabilecek bir bilgi kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapabilmek.
  2. Türk Halk kültürünün temel kaynaklarını tanımak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Öğrencilerin Arkeoloji ve Etnografya müzesini ziyaret etmeleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Metin Ekici: Halk Bilgisi, Ankara 2004.
Öcal Oğuz: Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara 2003.
Özkul Çobanoğlu: Halk Bili Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Girişi, Ankara 1999.
Abdülkadir İnan: Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 1995.
Nail Tan: Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler, İst., 2003.
Kenneth Goldstein: Sahada Folklor Derleme Metotları, (çev. Ahmet edip Uysal) Ank.,1983.
Julius-Kaarle Krohn Halk Bilimi Yöntemi, (Haz. Fikret Türkmen), Ank., 1996.
Erman Artun: Türk Halkbilimi, İst., 2005.
Rıfat Araz: Harput'ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği, Ank., 1995.
Yaşar Kalafat: Doğu Anadolu'da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ank., 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Halkbiliminin tanımı ve tarihçesi. Halkbiliminin konuları. Türk Halkbiliminin kaynakları. Sahada Derleme Yöntemleri. Türk Halk İnançları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Halkbilimi Nedir? Halkbiliminin Konuları Nelerdir?
2.Türkiye'de Halkbilimi Çalışmalarının Tarihçesi.
3.Halkbiliminin Kaynakları
4.Folklor Araştırma Yöntem ve Teknikleri.
5.Alan Araştırma Yöntemi.Alan Araştırmalarında Öncelikli Yöreler.
6.Sahaya Çıkmadan Önce Yapılacak Hazırlıklar.
7.Gözlem ve Görüşme Teknikleri
8.Ortak Olay, Anket ve Soru Kağıdı Yöntemleri
9.Geleneksel Halk Zanaatları
10.Arasınav Haftası
11.Türk Mutfağı
12.Eski Türk İnanç Sistemi ve Günümüzdeki Yansımaları
13.Türk Halk İnançları, Kaynakları ve Sınıflandırılması.
14.Halk Hekimliği
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Derse Katılım3515
Soru-Yanıt3515
Beyin Fırtınası2510
Okuma4520
Toplam100