Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TDE108 Yeni Türk Edebiyatı Kaynakları 927006 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yeni Türk edebiyatının doğuşunda etkili olan yeni okullar, tiyatro gibi yeni sanat dalları, sosyal hayatın değişmesi, basın alanındaki yenilikler vs.’nin yeni bir edebiyata nasıl kaynaklık ettiğini ortaya koymak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Şaban Sağlık
Öğrenme Çıktıları
  1. Tanzimat öncesi Türk Edebiyatının Yeni Türk edebiyatındaki izlerini ve etkilerini fark edebilme
  2. Batı Edebiyatının Yeni Türk edebiyatındaki izlerini ve etkilerini fark edebilme
  3. Modernite ve ideolojilerin Yeni Türk edebiyatındaki izlerini ve etkilerini fark edebilme
  4. Gündelik hayatın, sosyal ve siyasi olayların Yeni Türk edebiyatındaki izlerini ve etkilerini fark edebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin DoğuşuHilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi.Mümtaz Turhan, Kültür DeğişmeleriMümtaz Turhan, Garplılaşmanın NeresindeyizFethi Naci, Roman ve Sosyal DeğişmeYeni Türk Edebiyatı El KitabıAkyüz, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri AntolojisiAkyüz, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana ÇizgileriBanarlı, N. Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi Cilt IIAktaş, Şerif, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi Cilt I-IITanpınar, A. Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı TarihiKaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri Cilt 1-2Ahmet Oktay, Cumhuriyet Devri EdebiyatıHece Dergisi özel sayıları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları dersinde, modern Türk edebiyatı metinlerinin anlaşılması için, metin dışında hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğu üzerinde durulacak; eski edebiyatın, sosyal ve siyasi alandaki değişimlerin edebi metinleri nasıl etkilediği; batı kültürüyle ilişkilerin yeni edebiyat metinlerine nasıl kaynaklık ettiği üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Anlama, yorumlama, eleştirme, fikir üretme gibi hedeflere varmada “kaynak” kavramının önemi; Yeni Türk Edebiyatının en temel kaynakları
2.Eski Türk edebiyatı (Divan Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve tarihsel boyutuyla Türk-İslam dünyası edebiyatları)
3.Tercümeler; Bab-ı Ali Tercüme Odası, (Batı Edebiyatı, Doğu Edebiyatı); din, Kutsal Kitaplar, (Kur’an, İncil, Tevrat, Hadis vd.)
4.İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Marksizm ve Tasavvuf gibi Fikir Hareketleri ile Felsefi/Edebi Akımlar ve İdeolojiler
5.Yeni okullar yeni kahvehaneler, kıraathaneler vs. gibi yeni kurumlar; Eğlenceler / Geziler, Ticaret hayatındaki yenilikler (alışveriş vs.) İş hayatı vs. boyutlarıyla Günlük Hayat; Yeni Meslekler ve Teknolojik Gelişmeler
6.Tanzimat’ın ilanı, Meşrutiyet’in ilanı, Cumhuriyet’in ilanı Cumhuriyet inkılapları, Siyasal mücadeleler (Çok partili hayata geçiş denemeleri) gibi Siyasal Gelişmeler.
7.Kültür Hayatındaki Değişmeler ve yeni insan (kadın, erkek, genç vs.) tipleri.
8.Aile Kurumundaki Değişmeler (Ataerkil aileden çekirdek aileye geçiş, ana, baba, çocuk ilişkilerindeki değişmeler (yeni nesil)
9.Merkez Dışına Taşan Edebiyat (Yeni Türk Edebiyatında Birinci Merkezden (İstanbul) ve kentten dışarı çıkış, Anadolu’nun edebiyata konu olması
10.Ara Sınav
11.Edebiyat Dergileri
12.Askeri Darbeler, İşçi Sınıfı ve Edebiyatımız (Almanya’ya Giden İşçilerin edebiyatı, Köyden Kente Göç eden insanımızın edebiyatı (popüler romanlar, arabesk furyası)
13.İletişim (TV, internet) ve edebiyatımız.
14.Dünya Konjönktürü ve Edebiyatımız (Küreselleşme, Postmodern felsefe ve edebiyatımız)
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım13452
Ev Ödevi13339
Toplam101