Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TDE203 Köktürkçe 927006 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk dilinin ilk yazılı ürünlerini içeren Köktürkçe döneminin alfabe, ses, biçim ve cümle bilgisi açısından kavratılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Serkan ŞEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, dönemin dil özelliklerini kavrar.
  2. Dönem ile ilgili yapılan çalışmaları bilir.
  3. Dönemin metinlerini okuyup anlar.
  4. Dönemin dil özellikleri ile Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin mukayesesini yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
TEKİN, Talat, Orhon Yazıtları.Alyılmaz, Cengiz, Orhon Yazıtlarının Bugünkü Durumu.Arpat, Berta, Sözlerimi Dinleyin, Çev. Emine Yılmaz.Erdal, Marcel, Old Turkic Word Formation.Gabain, A. Von, Eski Türkçenin Grameri.Sertkaya, Osman F., Göktürk Tarihinin Meseleleri.Tekin, Talat, Orhon Türkçesi Grameri.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Orhon Türkçesi metin örneklerinin incelenmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türk dilinin tarihi gelişimi ve Göktürkçe dönemi
2.Türk Runik harfli metinlerin tanıtımı
3.Türk Runik harfli metinlerin imlası
4.Türk Runik harfli metinlerin ses özellikleri
5.Türk Runik harfli metinlerin biçim özellikleri
6.Költigin Yazıtı’ndan seçilen bir bölümün yazı çevirimi, Türkiye Türkçesine çevirimi, kelimelerin yapı incelemesi, cümle yapısı
7.Költigin Yazıtı’ndan seçilen bir bölümün okunup incelenmesine devam
8.Költigin Yazıtı’ndan seçilen bir bölümün okunup incelenmesine devam
9.Bilge Kağan Yazıtı’ndan seçilen bir bölümün yazı çevirimi, Türkiye Türkçesine çevirimi, kelimelerin yapı incelemesi,cümle yapısı
10.Ara Sınav
11.Bilge Kağan Yazıtı’ndan seçilen bölümün okunup incelenmesine devam
12.Tunyukuk Yazıtı’ndan seçilen bir bölümün; yazı çevirimi Türkiye Türkçesine çevirimi, kelimelerin yapı incelemesi, cümle yapısı
13.Tunyukuk Yazıtı’ndan seçilen bölümün okunup incelenmesine devam
14.Yenisey Yazıtlarının tanıtımı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım11444
Rehberli Problem Çözümü9327
Toplam81