Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TDE204 Eski Uygurca 927006 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk dilinin Eski dönemlerinden Uygur Türkçesinin ses, biçim ve cümle bilgisi açısından kavratılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Serkan ŞEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, dönemin dil özelliklerini kavrar.
  2. Dönem ile ilgili yapılan çalışmaları bilir.
  3. Dönemin metinlerini okuyup anlar.
  4. Dönemin dil özellikleri ile Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin mukayesesini yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gabain, Annamaria von, Eski Türkçenin Grameri, çev. Mehmet Akalın, TDK Yayınları.
Eraslan, Kemal, Eski Uygur Türkçesi Grameri, TDK Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Eski Uygur Türkçesiyle yazılmış metin örneklerinin incelenmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eski Uygur Türkçesinin oluşum süreci
2.Eski Uygur Türkçesi metinlerinin tanıtımı
3.Eski Uygur Türkçesi metinleri üzerine çalışmalar
4.Eski Uygur Türkçesi metinlerinin gramer özellikleri
5.Budist çevrede yazılmış Eski Uygur Türkçesi metinlerinden seçilen bir bölümün yazı çevirimi, Türkiye Türkçesine çevirimi, kelimelerin yapı incelemesi, cümle yapısı
6.Metin inceleme çalışmalarına devam
7.Eski Uygur Türkçesiyle Budist çevrede yazılan anlatı örneğinin yazı çevirimi Türkiye Türkçesine çevirimi, kelimelerin yapı incelemesi, cümle yapısı metinlerinden seçilen bir bölümün, yazı çevirimi, Türkiye Türkçesine çevirimi, kelimelerin yapı incelemesi, cümle yapısı
8.Metin inceleme çalışmalarına devam
9.Maniheist çevrede yazılmış Eski Uygur Türkçesi metinlerinden seçilen bir bölümün yazı çevirimi, Türkiye Türkçesine çevirimi, kelimelerin yapı incelemesi, cümle yapısı
10.Arasınav
11.Hristiyan çevrede yazılmış Eski Uygur Türkçesi metinlerinden seçilen bir bölümün yazı çevirimi, Türkiye Türkçesine çevirimi, kelimelerin yapı incelemesi, cümle yapısı
12.Din dışı çevrede yazılmış Eski Uygur Türkçesi metinlerinden seçilen bir bölümün yazı çevirimi, Türkiye Türkçesine çevirimi, kelimelerin yapı incelemesi, cümle yapısı
13.Eski Türk şiirinden örnek metinlerin incelenmesi
14.Uygurca çalışmalarının bugünkü durumu
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım11444
Rehberli Problem Çözümü9327
Toplam81