Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TDE209 Dilbilim I 927006 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dil dizgesini tanıtmak. Dünya dilleri hakkında bilgilendirmek. Dillerin işleyiş mekanizmasını anlaşılır kılmak. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerini kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL
Öğrenme Çıktıları
  1. Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara, TDK, 1977
Walter Porzig, Dil Denen Mucize, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara
Doğan Aksan, Dil, Şu Büyülü Düzen..., Bilgi Yayınları, Ankara, 2003
Zeynel Kıran, Ayşe (Eziler) Kıran, Dilbilime Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002
Fatma Erkman Akerson, Dile Genel Bir Bakış, Multilingual, İstanbul, 2000
Özcan Başkan, Lenguistik Metodu, İstanbul, Çağlayan Kitabevi, 1977
Süheyla Bayrav, Yapısal Dilbilim, İstanbul, İ.Ü.Ed.Fak.Yayınları, 1969
Saussure, F.de., Genel Dilbilim Dersleri (çeviren: Berke Vardar), Ankara, 1985
Andre Martinet, İşlevsel Genel Dilbilim (çeviren: Berke Vardar), Ankara, Birey ve Toplum Yay., 1985
Özen Yaylagül, Göstergebilim ve Dilbilim, Ankara: Hece Yayınları, 2015.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bir dizge olarak dil, dille ilgili çalışmalar, dil kuramları, dünya dilleri; söz dizimi, anlam bilimi vb.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dil nedir?
2.Dilin özellikleri, dilbilimcinin görevleri ve çalışma alanları nelerdir?
3.Dil ve konuşma, iletişimin temel unsur ve işlevleri, dil göstergeleri
4.Dil grupları, dil tarihi, dilbilimin alt çalışma alanları, dalları
5.Yapı ve dizge, yapısalcılık
6.İşlevsel gramer: Mesaj taşıyıcı unsur olarak cümle parçası; konu-yorum, yeni bilgi-eski bilgi kavramları
7.Sözdizimiyle ilgili kuramlar
8.Dilbilim kuramları
9.Ara Sınav
10.Anlambilim, anlambirimcik çözümlemesi
11.Eşadlılık, çokanlamlılık, altanlamlılık
12.Metafor, metonimi
13.Eşanlamlılık
14.Karşıtanlamlılık
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam81