Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TDE215 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri I 927006 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Batı edebiyatında etkili olan edebiyat eleştiri ve kuramlarının tarihsel ve uygulamalı açılardan kavratılması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yavuz DEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenciler, batı edebiyatında etkili olan edebiyat eleştiri ve kuramlarını tanıyabilecek.
  2. Edebi metinleri çoğul bakış açısıyla inceleyebilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri.
-Eagleton, Edebiyat Kuramları
-Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi.
-R. Wellek-A. Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri.
-Gennady Pospelov, Edebiyat Bilimi.
-Mikhail Bachtin, Karnavaldan Romana,
-Jale Parla, Don Kişot’tan Bugüne Roman
-Todorov, Poetikaya Giriş
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Edebi metni anlama tarzları öğrenilerek öğrencilerin edebi metinlere çoğul bir bakış açısıyla yaklaşması sağlanacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Edebiyat nedir? Edebiyat ve kurmaca kavramları.
2.Edebiyat bilimi nedir? Edebiyat biliminin alt alanları.
3.-Edebiyat tarihi, edebiyat teorisi, edebiyat incelemesi, edebiyat eleştirisi, edebiyat sosyolojisi, karşılaştırmalı edebiyat, edebiyat eğitimi vs
4.“Belagat” ve “Retorik” kavramları.
5.Yansıtma kuramları: Mimesis ve idea kavramları.
6.Mimesis açısından metin inceleme.
7.Yansıtma kuramları: Toplumcu gerçekçilik (Marksist eleştiri).
8.Toplumcu gerçeklik açısından metin inceleme
9.Yansıtma kuramları: Eleştirel gerçeklik. Eleştirel gerçeklik açısından metin inceleme.
10.Ara Sınav
11.Yansıtma kuramları: Tarihsel eleştiri
12.Tarihsel eleştiri açısından metin inceleme
13.Yansıtma kuramları: sosyolojik eleştiri.
14.Sosyolojik eleştiri açısından metin inceleme.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14121
Bireysel Çalışma10550
Toplam75