Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TDE213 Anonim Halk Edebiyatı I 927006 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk Halk Edebiyatı nesir türleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Bekir Şişman
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk Halk Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olmak.
  2. Halk Edebiyatının nesir anlatım türleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok.
Önerilen Diğer Husular
Yok.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öcal Oğuz: Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ank., 2004
Erman Artun: Türk Halk Edebiyatına Giriş, İst., 2004.
Şükrü Elçin: Halk Edebiyatına Giriş, Ank., 1993.
Saim Sakaoğlu: Masal Araştırmaları, Ank., 1999.
Saim Sakaoğlu: Efsane Araştırmaları, Konya, 1992.
Bilge Seyidoğlu: Mitoloji Üzerine Araştırmalar, İst., 2002.
Dursun Yıldırım: Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları, Ank.,1999.
Bekir Şişman-M.Kuzubaş: Şehnâmenin Türk Kültür ve Edebiyatına Etkileri, İst., 2007.
Bekir Şişman: Kadın evliyâ Menkıbeleri, İst., 2009.
Vladimir Propp: Masalın Biçimbilimi, İst., 1985.
Bahaeddin Ögel: Türk Mitolojisi I-II, Ank.,1995.
Donna Rosenberg: Dünya Mitolojisi, İst., 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok.
Dersin İçeriği
Mitoloji, Efsane, Masal ve Fıkra türlerinin incelenmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mitoloji Nedir? Mitlerin Özellikleri, Kaynakları ve Çeşitleri Nelerdir?
2.Altay Yaratılış Mit Metninin İncelenmesi
3.İran Mitolojisi, Şehnâme ve Türk Edebiyatına Etkileri
4.Efsanenin Tanımı, Özellikleri ve Türleri Hakkında Bilgi
5.Çeşitli Efsane Metinlerinin İncelenmesi
6.Menkıbe ve Menâkıbnâmeler hakkında Bilgi Verilmesi ve Menkıbe-Efsane, Efsane-Mit Karşılaştırmasının Yapılması
7.Masalın Tanımı, Masalların Kaynakları ve Masal İnceleme Metotları
8.Masallardaki Formeller, Motifler, Tipler
9.Masallarla Mitlerin ve Efsanelerin Karşılaştırılması; Masallarla Fablların Karşılaştırılması
10.Arasınav Haftası
11.Masal Metinlerinin okunup İncelenmesi
12.Fıkranın Tanımı, Yapı ve İçerik Özellikleri, Türk Edebiyatı'nda Fıkra Tipleri
13.Örnek Fıkra Metinlerinin İncelenmesi
14.Nasrettin Hoca Fıkraları ve Fıkralarının Eğitimsel İşlevleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12525
Derse Katılım3515
Okuma4520
Toplam75