Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TDE211 Kelime Bilgisi 927006 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kelimenin üstlendiği anlam ve gramatikal işlevi hakkında bilgi vermek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Salih DEMİRBİLEK
Öğrenme Çıktıları
  1. Kelimenin anlam ve gramatikal işlevini öğrenmek
  2. Dilbilgisi ve dilbilim ilişkisini öğrenmek
  3. Kelimenin yapısını ve türlerini kavramak
  4. Kelime tahlilleri yapmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aksan, Doğan (2000), Her Yönüyle Dil – Ana Çizgileriyle Dilbilim-, 2. Baskı, Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları.
Banguoğlu, Tahsin (1990), Türkçenin Grameri, 3. Baskı, Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları.
Delice, H. İbrahim, Sözcük Türleri, ?: Asitan Yayıncılık.
Ergin, Muharrem (1985), Türk Dil Bilgisi, 15.Baskı, Boğaziçi Yayınları.
Günay, V. Doğan (2007), Sözcükbilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yayınları.
Korkmaz, Zeynep (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları.
Üstünova, Kerime (2008), Ad İşletimi (Biçim Bilgisi), İstanbul: Kesit Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kelimenin yapısını ve türlerini metin üzerinde uygulamalı kavratmak
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kelime bilgisi, temel kavramlar, eski ve yeni anlayışlar
2.Kelime bilgisi ve dilbilim, dilbilgisinin diğer kollarıyla arasındaki ilgiler
3.Temel söz varlığı, sıklık, kelimelerin ölümü. Sözlük
4.Deyimler, terimler, kalıplaşmış ögeler, çeviri ögeleri
5.Diller arası sözcük ilişkileri, yabancı sözcükler
6.Kelime ve anlam olayları
7.Yapısı yönünden kelimeler
8.Kelime ve türetme
9.Kelime tahlili
10.Arasınav
11.Kelime türleri (isimler-zamirler)
12.Kelime türleri (sıfatlar-zarflar)
13.Kelime türleri (fiiller)
14.Kelime türleri (edat-bağlaç-ünlem)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12525
Derse Katılım5315
Rehberli Problem Çözümü5420
Toplam75