Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TDE309 Anlatı Bilimi-I 927006 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kurmaca metinlerin yapısalcı açıdan sistematik analizi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yavuz DEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenciler anlatı, kurmaca, kâğıt varlık gibi kavramları öğrenecek.
  2. Kurgusal ve kurgusal olmayan anlatı hakkında bilgi sahibi olacak.
  3. Kurmaca anlatı kavramının temel unsurlarını tanıyabilecek
  4. Anlatıcı ve bakış açısı yönünden edebi eserleri inceleyebilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Aristo, Poetika
-Roland Barthes, Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş
-Todorov, Poetikaya Giriş
-Gerard Genette, Anlatının Söylemi
-Umberto Eco, Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti.
-Italo Calvino, Amerika Dersleri.
-Zeynel Kıran, Yazınsal Okuma Süreçleri.
-Philiph Stevick, Roman Teorisi.
-Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş.
-Mehmet Tekin, Roman Sanatı.
-Jahn Manfred, Anlatıbilime Giriş.
-Yavuz Demir, İlk Dönem Hikayelerinde Anlatıcılar Tipolojisi.
-Yavuz Demir, Zaman Zaman İçinde Roman Roman İçinde.
-S. Chatman, Öykü ve Söylem.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Anlatı, kurgusal anlatı, kurgusal olmayan anlatı, anlatıcı, zaman, mekân gibi anlatı biliminin temel kavramları tartışılacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Anlatı kavramı
2.Anlatı türleri: Kurgusal anlatı; kurgusal olmayan anlatı.
3.Kurgusal anlatıya ve kurgusal olmayan anlatıya örnek metinlerin okunması, değerlendirilmesi.
4.Metin kavramı ve türleri (kurmaca metin; kullanımlık metin).
5.Kurmaca metin ve kullanımlık metin örneklerinin incelenmesi.
6.Kurmaca kavramı (kağıt varlık).
7.Kurmaca anlatı kavramının temel unsurları.
8.Anlatıcı ve bakış açısı;
9.Anlatıcı ve bakış açısı yönünden bir öykünün incelenmesi.
10.Ara Sınav
11.Olay ve olay örgüsü; “çatışma” kavramı.Olay örgüsü açısından bir öykünün incelenmesi.
12.Aktörler (şahıslar, karakterler) ve eyleyenler.Aktörler ve eyleyenler açısından bir öykünün incelenmesi.
13.-Zamanın kurgulanması (İleri ve geri kırılma, hızlandırma, yavaşlatma, zaman atlama vs.).
14.Zamanın kurgulanması açısından bir öykünün incelenmesi.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14121
Bireysel Çalışma10550
Toplam75