Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 927006 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk dilinin tarihsel dönemlerinden Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin karakteristik ve gramatikal özelliklerini tanıtmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Serkan ŞEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, dönemin dil özelliklerini kavrar.
  2. Dönem ile ilgili yapılan çalışmaları bilir.
  3. Dönemin metinlerini okuyup anlar.
  4. Dönemin dil özellikleri ile Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin mukayesesini yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-ATA, Aysu (2002), Harezm-Altınordu Türkçesi, İstanbul: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi.
-ARGUNŞAH, Mustafa-SAĞOL YÜKSEKKAYA, Gülden (2012), Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, İstanbul: Kesit Yayınları.
-ECKMANN, Janos (2003), Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Yayıma hazırlayan: Osman Fikri Sertkaya, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
-ERCİLASUN, Ahmet (2004), Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları.
-HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1997), Harezm Türkçesi ve Grameri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
-VURAL, Hanifi-TOPARLI, Recep (2013), Kıpçak Türkçesi, Ankara: Son Çağ Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri, Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin karakteristik ve gramatikal özellikleri, Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin temsilcileri ve mevcut metinleri, Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal inceleme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Harezm-Altınorda Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri
2.Harezm-Altınorda Türkçesinin karakteristik ve gramatikal yapısı
3.Harezm-Altınorda Türkçesinin temsilcileri ve metinleri
4.Harezm-Altınorda Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme
5.Harezm-Altınorda Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme
6.Harezm-Altınorda Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme
7.Harezm-Altınorda Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme
8.Harezm-Altınorda Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme
9.Harezm-Altınorda Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme
10.Ara Sınav
11.Kıpçak Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri ve dönemleri
12.Kuman Kıpçakçasının metinleri ve gramatikal yapısı
13.Ermeni Kıpçakçasının yapısı ve gramatikal yapısı
14.Mısır Kıpçakçasının yapısı ve gramatikal yapısı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı13030
Derse Katılım3515
Soru-Yanıt3515
Okuma3515
Toplam100