Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TDE303 Yeni Türk Edebiyatında Şiir-II 927006 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat dönemlerini şairler, şiirler ve şiir alanındaki gelişmeler açısından incelemek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Şaban Sağlık
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenci; Yeni Türk şiirindeki gelişmeleri fark edecek.
  2. Şiir sanatının felsefe ve ideoloji ile ilişkisini öğrenecek.
  3. Yakın tarihin ve yaşanan siyasi olayların şiirdeki iz ve etkilerini fark edecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler.
Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri.
Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi.
Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi I.
Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I
Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1,2.
Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı.
Ali İhsan Kolcu, Servet-i Fünun Edebiyatı
Ali İhsan Kolcu, Milli Edebiyat.
Hece Dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yeni Türk Edebiyatında Şiir II dersinde, modern Türk şiirinin estetik yönden gelişim gösterdiği Servet-i Fünün dönemi tanıtılacak; şiir alanındaki bireyselleşme ve yeni arayışlara değinilecek; şiir yoluyla yapılan yakın tarih yorumları üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Servet-i Fünun şiiri (Tevfik Fikret) Tevfik Fikret’ten şiirler.
2.Tevfik Fikret’ten şiirler
3.Cenab Şahabettin’den şiirleri.
4.Ara Nesil (Süleyman Nazif, Hüseyin Siyret, Tahsin Nahit, İsmail Safa, Hüseyin Suat, Celâl Sahir...)
5.Fecr-î Âti Edebi Beyannamesi ve Ahmet Haşim; Ahmet Haşim’den şiirler.
6.Ahmet Haşim ve poetikası
7.Ara Sınav
8.Mehmet Akif Ersoy’dan şiirler.
9.Tevfik Fikret-Mehmet Akif Polemiği
10.Yahya Kemal’den şiirler.
11.Yahya Kemal ve Nev-Yunanilik
12.Midhat Cemal Kuntay, Emin Bülend, Rıza Tevfik…
13.Millî Edebiyat devri şiiri (Ziya Gökalp’ten şiirler)
14.Ziya Gökalp ve Türkçülüğün Esasları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım13452
Ev Ödevi13339
Toplam101