Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS308 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 927001 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türkiye’nin toplumsal yapısını tarihsel süreklilik içinde ele almaktır. Bu ders kapsamında Türk toplumunun toplumsal yapısının ve değişme dinamiğinin incelenmesiyle, bu dersi alacak öğrencilerin Türk toplumu üzerine sosyolojik araştıma yaparken ve bilgi üretirken kendi toplumsal gerçekliklerinin ve tarihsel birikimlerinin farkında olmaları amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi İlyas Sucu
Öğrenme Çıktıları
  1. Osmanlıdan Cumhuriyet’e geçiş sürecinin yapısal düzeyde tanır.
  2. Cumhuriyet devrimlerinin toplumsal yapı üzerine etkilerini tartışır.
  3. Toplumsal yapı ve değişme kavramlarını açıklar.
  4. Türk toplum yapısının genel özellikleri izah eder.
  5. Türkiye ile Osmanlı toplum yapısı arasındaki süreklilik ve değişme unsurlarını fark eder.
  6. Türkiye siyasetinin toplumsal yapıdaki etkisini açıklar.
  7. 1950 sonrası toplumsal değişimi açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014.
Etyen Mahçupyan, Türkiye’yi Anlamak, Profil Yayıncılık, İstanbul, 2015.
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.
Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi II: 1920-1960, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2010.
Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008.
Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013.
İsmail Kara, Din ile Modernleşme Arasında, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005.
Birsen Gökçe, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınevi, Ankara, 2013.
Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye, 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Remzi Yay., 2016.
F. Alpkaya & B. Duru, 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, Phoenix Yayınevi, 2012.
Mehmet Zencirkıran, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Dora Yayıncılık, Bursa, 2016.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı İmparatorluğu ile toplumsal yapı unsurları ve zihniyet düzeyindeki süreklilk ve kopuşları ele alınacak ve Cumhuriyet sonrası Türk toplum yapısı siyaset, sivil toplum, din, eğitim, kentleşme gibi temalar çerçevesinde tahlil edilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin içeriği, işleyiş yöntemi, kaynaklar ve değerlendirme ile ilgili bilgilendirme Yok Yok
2.a. Kavramsal ve kuramsal çerçeve: Toplum, toplumsal yapı ve toplumsal kurumlar b. Gündelik hayat pratiklerinde toplumsal değişimi izlemek Yok Yok
3.Osmanlı’dan Cumhuriyet’e: Süreklilikler ve kopuşlar Yok Yok
4.Cumhuriyet’in yeni Türk toplum tasarımı ve Kemalizm Yok Yok
5.a. Köylücülük ve Türk kimliği b. Devletçi ekonomik politikalar ve kadro hareketi Yok Yok
6. 1950 sonrası Türkiye’de toplumun yeniden biçimlenişi: Demokrasi Yok Yok
7.1960-1980 arası Türkiye’de siyaset/iktisat ve toplumun genel görünümü Yok Yok
8.1980 ve sonrası Türkiye’de siyaset/iktisat ve toplumun genel görünümü Yok Yok
9.Ara sınav Ara sınav Yok
10.Türkiye’de nüfus, kırsal yapı, göç ve kentleşme Yok Yok
11.Türkiye’de nüfus, kırsal yapı, göç ve kentleşme Yok Yok
12.a. Türkiye’de gelir dağılımı ve yoksulluk b. Toplumsal Değişme Dinamikleri Yok Yok
13.Türkiye’de günlük hayat pratikleri Yok Yok
14.a. Hülasa: Türkiye’nin toplumsal yapı özellikleri ve günümüz Türkiye’sinde bazı tespitler b. Genel değerlendirme Yok Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma14114
Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7321
Okuma5525
Toplam150