Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS308 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 927001 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye’nin toplumsal yapısını sosyolojik temelde analiz etmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Selim Eren
Öğrenme Çıktıları
  1. Osmanlıdan Cumhuriyet’e geçiş sürecinin yapısal düzeyde tanır.
  2. Cumhuriyet devrimlerinin toplumsal yapı üzerine etkilerini tartışır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ahmad,F.(1986). İttihatçılıktan Kemalizme (çev. Fatmagül Berktay), İstanbul: Kaynak Yayınları 2.Baskı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı-Türkiye Cumhuriyeti devamlılık-kopuş süreci, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş döneminde değişim süreci, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonomik politikalar, liberalizm ve devletçilik, Köylücülük eksenli kimlik arayışları, 1940’lı yıllar ırkçı eksende kimlik arayışları, savaş sonrası yenidünya düzeni ve Türkiye, demokrat parti ve muhafazakâr siyaset, liberal ekonomi, 1960 askeri müdahalesi, Keynesçi ekonomik politikalar, 12 Mart müdahalesi, ekonomik kriz
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İttihat ve Terakki’den Cumhuriyet Halk Partisine devamlılık ve kopuş süreci Yok Yok
2.Kurtuluş Savaşı sonrası süreç Yok Yok
3.Liberal ekonomik politikalar Yok Yok
4.Devletçi ekonomik politikalar ve kadro hareketi Yok Yok
5.Köylücülük ve Türk kimliği Anlatım Yok Yok
6.Irkçı akımılar ve Türk kimliği Yok Yok
7.Çok partili yaşam Yok Yok
8.27 Mayıs Askeri Müdahalesi Yok Yok
9.Ara sınav Ara sınav Yok
10.İthal İkameci ekonomik politikalar Yok Yok
11.12 Mart Muhtırası Anlatım Yok Yok
12.Dünyada ve Türkiye’de ekonomik kriz Yok Yok
13.Türkiye’de siyasal şiddet ve gerilim Yok Yok
14.12 Eylül Askeri Müdahalesi Yok Yok
15.Genel değerlendirme Yok Yok
16.FİNAL Final Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma14114
Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7321
Okuma5525
Toplam150