Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS104 Akademik Yazım II 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı; Akademik Yazım I dersinin devamı olarak makale yazımının inceliklerini detaylarıyla öğrenmektir. Akademik yazının diğer türlerden farkının pekiştirilmesi, bilimsel yazımda dikkat edilmesi gereken kuralların neler olduğu ve intihal gibi akademik suçların ciddiyetini öğrencilere aktarmaktır. Sosyal bilimlerde dikkat edilmesi gereken kurallara bir giriş yapmak ise dersin yan amaçlarındandır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Küçük projeler tasarlayıp bunları yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir.
  2. ilgili ve kabul edilebilir kaynakları bulur, bu kaynaklardan alıntılar yapar, metin içinde ve referanslar bölümünde kurallara uyumlu bir şekilde bu kaynaklara referans verir.
  3. APA, MLA, Şikago makale yazım kılavuzunu yahut da akademik bir derginin benimsediği herhangi bir makale yazma kılavuzunu kullanarak makaleler yazar.
  4. Sosyal ve kültürel teorideki kilit kavramlar ve temel eğilimlere başvurarak okuduğu, izlediği, maruz kaldığı herhangi bir metni (bir kitap, bir film, bir kent, bir reklam panosu) analiz eder.
  5. Düşüncelerini akademik niteliklere uygun ve etik ilkeleri gözeterek kendi içinde tutarlı ve sistematik bir şekilde hem Türkçe hem İngilizce, gerek sözlü gerekse yazılı olarak ifade eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
APA Yazım Kılavuzu, Kaknüs Yayınları, 2015; Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi, Heretik Yayıncılık, Howard Becker, 2013.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencilerin makale yazım tekniklerini pekiştirmesi üzerine alıştırmalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel Giriş, Dersin Tanıtımı, Akademik Yazın Türü Kütüphane Araştırması Yok
2.Fikrin organizasyonu, Yazıya uygun hale getirilmesi, Yazıya dökülmesi Kütüphane Araştırması Yok
3.Metin okuma ve yazma (Ödev 1) Kütüphane Araştırması Yok
4.Ampirik Sosyoloji Çalışmaları - Okuma biçimleri, Yorumlama Kütüphane Araştırması Yok
5.İlk Ödevin Değerlendirilmesi - Okuma Kütüphane Araştırması Yok
6.Metin okuma ve yazma (Ödev 2) Kütüphane Araştırması Yok
7.Sunumlar Kütüphane Araştırması Yok
8.İkinci Ödevin Değerlendirilmesi - Okuma Kütüphane Araştırması Yok
9.Ara Sınav Ara sınav Yok
10.Teorik Sosyoloji Metinleri - Okuma biçimleri, Yorumlama Kütüphane Araştırması Yok
11.Metin okuma ve yazma (Ödev 3) Kütüphane Araştırması Yok
12.Üçüncü Ödevin Değerlendirilmesi - Okuma Kütüphane Araştırması Yok
13.Sunumlar Kütüphane Araştırması Yok
14.Genel Değerlendirme Kütüphane Araştırması Yok
15.Genel Değerlendirme Kütüphane Araştırması Yok
16.Final Sınavı Final Sınavı Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Makale Yazma1118118
Toplam150