Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS206 Demografi 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencinin demografinin kullandığı yöntemi kullanarak, nüfus yapısını çözümleyebilmesini ve anlayabilmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Gülay Aydın
Öğrenme Çıktıları
  1. Nüfus yapısını oluşturan temel dinamiklerin neden ve sonuçlarını anlayabilme.
  2. Demografide kullanılan temel kavram ve terimleri öğrenebilme.
  3. Demografik metod ve kuramları öğrenerek bunları toplumsal değişim süreçlerini açıklamada kullanabilme.
  4. Demografik göstergeleri küresel ve yerel boyutta, boylamsal ve karşılaştırmalı olarak analiz edebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
SIEGEL, J.S. & SWANSON, D., (ed.) 2004, The Methods and Materials of Demography (2nd edition), Elsevier Academic PresS: USA
GÜRTAN, K., 1969, Demografik Analiz Metodları, İstanbul Üniversitesi Yayınları: İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste nüfus çalışmalarının temelini oluşturan doğum, ölüm, göç, evlilik, aile, yaşlanma gibi konular incelenecektir. Bu konular incelenirken nüfus özelliklerini etkileyen sosyal ve ekonomik değişimlerle soyal politikalara ayrıca değinilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Demografinin Tanım ve Tarihçesi Okuma Yok
2. Demografinin Sosyoloji İçerisindeki Yeri ve Önemi Okuma Yok
3. Nüfus Değişimleri Okuma Yok
4.Demografik Geçiş Kuramı ve Toplumsal Etkileri Okuma Yok
5. Temel Demografik Göstergeler ve Yorumlamaları Okuma Yok
6. Temel Demografik Göstergeler ve Yorumlamaları Okuma Yok
7.Arasınav (Vize) Okuma Yok
8.Nüfus yapısının üç temel dinamiği olan Fertilite, Moretality ve Göç Hareketlerinin tanıtılması Okuma Yok
9.Fertilite ve Aile Okuma Yok
10. Mortalite Okuma Yok
11. Göç hareketleri Okuma Yok
12.Yaşam tablolarının okunması Okuma Yok
13.Nüfus istatistiklerinin toplumlararası ve boylamsal karşılaştırılması ve analizi Okuma Yok
14. Nüfus Tahminleri ve Projeksiyonları Okuma Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Tartışma428
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Okuma13113
Performans2612
Toplam125