Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS310 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II 927001 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sosyoloji öğrencilerinin bilimsel yöntemin pozitivist ve pozitivist dışı paradigmalarının tarihsel /düşünsel gelişimini öğrenmelerini ve aralarındaki bağlantı ve faklılıkları kavramalarını sağlamaktır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Yöntembilim alanı ile ilgili temel kavramların anlam bilgisine sahiplik
  2. Yöntembilim alanındaki pozitivist ve pozitivist dışı paradigmaların tarhsel/düşünsel temellerini kavrama
  3. Bilimsel paradigmalardaki değişim ile araştırma geleneğindeki değişimi gözlemleme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilim Tarihine Giriş, S. Tekeli, Nobel yay., 2001.,Sosyoloji Ve Metodoloji Yazıları, Nilgün Çelebi, Anı yay.,2004., Yöntemi Bulmak, Doğan Ergun, İmge ktb., 2006., Sosyoloji ve Tarih, Sosyolojide Yöntem Sorunu, Doğan Ergun, İmge ktb., 2005., Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Şadi Can Saruhan, Ata Özdemirci, Alkım yay.,2005., Sosyolojik Metodun Kuralları, E. Durkheim, Sosyal yay., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma “Yöntemleri”, Ali Yıldırım, Hasan Şimşek, Seçkin yay. 2000., Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, Metis yay., Diyalektiğin Dansı, B. Ollman, Yordam yay., 2006., Weber’in Metodolojisi, F. Ringer, Doğu-batı yay., 2006., Kültür Bilimleri ve Kültür Felsfesi, D. Özlem, Inkilap yay.,2000. , Kadın araştırmalarında Yöntem, S. Çakır& N. Akgökçe, Sel yay., 1995.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İlk çağdan Orta çağa Bilim tarihi, Modern çağın habercileri, Aydınlanma dönemi, Pozitivist paradigmanın doğuşu, pozitivist paradima ötesi diğer paradigmalar ve ortaya çıkış koşulları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı, içeriği ve işlenişi ile ilgili açıklamalar Yok Yok
2.Pozitivizm ve sosyoloji bağlantısı Yok Yok
3.Pozitivist sosyoloji ve A. Comte’un yöntem anlayışı Yok Yok
4.E. Durkheim ve Pozitivist sosyoloji ve yöntem anlayışı Yok Yok
5.Mantıksal Pozitivizm ve temel ilkeleri Yok Yok
6.Karl Popper ve Yanlışlama İlkesi Yok Yok
7.19yy Tarih/Kültür bilimleri ve temelleri ve tarihsel olgu-doğal olgu farklılığı Yok Yok
8.Arasınav (Vize) Arasınav Yok
9.Vico, J.G. Herder ve Alman Tarih Okulu Yok Yok
10.W. Dilthey ve M. Weber ve anlama kavramı Yorumlayıcı Paradigmada Anlam&Hermeneutik Gelenek Yok Yok
11.Yorumlayıcı paradigmanın doğal bilimsel temelleri ve doğa bilimlerinde değişen sayıtlılar. Yok Yok
12.Sosyolojide Yorumlayıcı paradigma ve düşünce akımları Yok Yok
13.Pozitivist ve Yorumlayıcı paradigmanın epistemolojik ve ontolojik sayıltıları Yok Yok
14.Diyalektik yöntem Yok Yok
15.Feminist yöntem Yok Yok
16.Final sınavı Final Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Makale Yazma1118118
Toplam150