Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS403 Çalışma Sosyolojisi 927001 4 7 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çalışma sosyolojisi ve iş hayatının sosyal yönleri ile ilgili donanım kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Recep Cengiz
Öğrenme Çıktıları
  1. Çalışma hayatına ilişkin temel kavram ve sorunları bilir.
  2. Ekonomik, siyasi ve kültürel değişmelerin çalışma hayatını nasıl şekillendirdiğine dair bilgi sahibi olur.
  3. Kapitalist toplumdaki iş ilişkileri ve ağlarını anlar.
  4. Küreselleşmenin çalışma hayatına etkisini kavrar.
  5. Türkiye'deki çalışma hayatının gerçekleri ve problemlerini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Durusoy Öztepe, N., Koyuncu, A., Ünlütürk Ulutaş, Ç. (2012) “Çalışma Merkezli Toplumdan Tüketim Toplumuna: Tüketim Kavramı ve Dönüşümü”, Sosyal Güvenlik Dünyası, S. 81.

Sungur, Z. (2012), Çalışma Sosyolojisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.

Ecevit, M.,Güneş, F. (2011), Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, s. 25-43.

Ansal, H. (1999), Esnek Üretimde İşçiler ve Sendikalar, http://www.birlesikmetal.org/kitap/kitap_99/1999-3.pdf

Selamoğlu, A. (1998), “Yönetim ve Üretim Anlayışında Değişim”, Japon Modelinin Artan Etkinliği”, Çimento İşveren Dergisi, C. 12, S. 6, s. 8-25.

Atılgan, G. ( 2012), “Türkiye’de Toplumsal Sınıflar: 1923- 2010″, 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, Ankara: Phonix, s. 269-312

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çalışma ve Çalışma Sosyolojisi Kavramları, Çalışma İlişkilerinin Tarihi, Çalışma ve Çalışma Zamanı Kavramlarının Analizi, Endüstriyel Çalışma ve Örgütler, İşbölümü ve Teorileri, İş Grupları ve İşin Toplumsal Yapısı, Endüstriyel İş Ortamında İş İlişkileri, , Modern Toplum ve Çalışma İlişkilerin Değişimi, Bilgi Toplumları ve Temel Özellikleri, Kadının Çalışma Yaşamındaki Yeri, çalışma yaşamının güncel sorun alanları (esnek istihdam, güvencesizleşme, işsizlik, emek göçü,), yeni çalışma biçimleri ve işin geleceği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, dersin tanıtılması
2.Çalışma sosyolojisinin tanımı, genel kavramları ve perspektifler Okuma Yok
3.Toplumsal tabakalaşma ve farklı sosyolojik yaklaşımlar
4.Çalışma sosyolojisinde klasik yaklaşımlar Okuma Yok
5.Kapitalist ekonominin iş modelleri: Fordist dönem Okuma Yok
6.Kapitalist ekonominin iş modelleri: Post-Fordist dönem, esnek emek Okuma Yok
7.Neoliberalizm ve emek piyasasının dönüşümü Okuma Yok
8.Küreselleşme, teknoloji ve bilgi devrimi Okuma Yok
9.Vize Okuma Yok
10.Çalışma hayatında güncel problemler Okuma Yok
11.Türkiye'de çalışma hayatı Okuma Yok
12.Kadın ve işgücü piyasası Okuma Yok
13.Göç ve işgücü piyasası Okuma Yok
14.Genel Değerlendirme Okuma Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Tartışma13113
Bireysel Çalışma11222
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5735
Okuma14114
Toplam150