Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS191 Psikolojiye Giriş 927001 1 1 8
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; psikoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri, ve kuramları tanımasını, psikolojinin farklı disiplinlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini öğrenmesini ve insan düşünce ve davranışının biyolojik, bilişsel ve sosyal temellerini anlamasını sağlamaktır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Murat Gökalp
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel kuramsal yaklaşımları açıklayabilme
  2. Psikoloji biliminin doğasını anlayabilme
  3. Psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
  4. Araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme
  5. Psikolojinin temel konuları (örn. algı, öğrenme, bellek, biliş) ile ilgili kuram ve araştırmaları kavrayabilme
  6. Psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, Remzi Kİtapevi, İstanbul, 2010
Clifford T. Morgan, Psikolojiye Giriş Ders Kİtabı, H.ü. meteksan Yayınları, Ankara, 1985
Charles, G. Morris, Psikolojiyi Anlamak, Türk Psikologlar Drneği Yay. Ankara 2002,
Ayşegül Ataman, Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş,Gündüz Eğt.yay. 2007 Ankara
R.Atkinson ve Atkinson. Psikolojiyi Anlamak. 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Psikoloji bilimi ve kuramlar, Bilimsel yöntemler, Fizyoloji ve davranış, Duyum ve algı, Bilinç ve farklı bilinç durumları, Öğrenme, Bellek, Bilişsel yetenekler, Zeka, Gelişim psikolojisi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi Anlatım ve Tartışma Yok
2.Psikoloji bilimi Kuramlar Disiplinler Anlatım ve Tartışma Yok
3.Bilimsel yöntemler, Araştırma yöntemleri Anlatım ve Tartışma Yok
4.Fizyoloji ve davranış, Beynin yapısı, Genetik Anlatım ve Tartışma Yok
5.Duyum ve algı Anlatım ve Tartışma Yok
6.Bilinç, Uyku aşamaları, Psikoaktif ilaçlar Anlatım ve Tartışma Yok
7.Öğrenme Edimsel koşullama Anlatım ve Tartışma Yok
8.Öğrenme Kuramlar, Klasik koşullama Anlatım ve Tartışma Yok
9.Ara sınav Ara sınav Yok
10.Anormal davranışlar Anlatım ve Tartışma Yok
11.İnsan gelişiminin doğası Anlatım ve Tartışma Yok
12.Çocukluk ve ergenlik döneminde gelişim Anlatım ve Tartışma Yok
13.Fiziksel gelişim Bilişsel gelişim Sosyal ve duygusal gelişim Anlatım ve Tartışma Yok
14.Genel değerlendirme Anlatım ve Tartışma Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Proje Hazırlama150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Makale Yazma1170170
Toplam200