Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS207 Sosyal Bilimlerde İstatistik I 927001 2 3 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı sosyal bilim ve sosyoloji çalışmalarında istatistik kullanımına ilişkin temel becerileri kazandırmaktır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yüksel ÖNER
Öğrenme Çıktıları
  1. Sosyal bilimlerde istatistiksel modellemelere karar verebilmek
  2. Değişken, evren ve örneklem türleri, ölçek ve veri tipleri gibi temel sınıflandırmaları bilmek
  3. Uygulamalı sosyolojik çalışmalarda istatistik kullanabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
H. Gamgam, Ö. Ünver, B. Altunkaynak; Temel İstatistik Yöntemler, Gazi Kitabevi Ankara
Filiz Çakır (2000) Sosyal Bilimlerde İstatistik, Alfa Yayınları, İstanbul.
Hüsnü Arıcı (2004) İstatistik, Yöntemler ve Uygulamalar, Ankara


Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İstatistikte temel kavram ve yaklaşımlar, istatistiksel araştırma ve bir araştırmanın içeriği, örnekler ve yığın, değişkenlerin ölçülmesi gibi sosyal bilimlerde kullanılan istatistiksel yöntemler ağırlıklı olarak öğrenciye sunulmaktadır
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İstatistiğin Temel Tanımları, İstatistik ve Tarihçesi
2.Sosyal Bilim Araştırmaları ve İstatistik
3.İstatistiğin Temel Kavramları: Kitle, Parametre, Örneklem, Tahmin Edici (İstatistik), Değişken ve Türleri, Ölçme Düzeyi.
4.İstatistiksel Verilerin Toplanması ve Düzenlenmesi, Frekans Tabloları ve Değerlendirme
5.İstatistiksel Verilerin Toplanması ve Düzenlenmesi, Frekans Tabloları ve Değerlendirme
6.Merkezi eğilim ölçüleri: Aritmetik ortalama, Ortanca, Mod
7.Merkezi eğilim ölçüleri: Aritmetik ortalama, Ortanca, Mod
8.Ara Sınav
9.Değişkenlik Ölçüleri Ranj, Mutlak Sapma, Varyans, Standart sapma, Değişim Katsayısı
10.Değişkenlik Ölçüleri Ranj, Mutlak Sapma, Varyans, Standart sapma, Değişim Katsayısı
11.Olasılık Kavramı. Basit ve Bileşik Olaylar, Olayların Olasılığı, Bağımsız ve Ayrık Olaylar, Şartlı Olasılık,
12.Rastgele Değişken ve Olasılık Dağılımı, Beklenen Değer, Varyans, Bernoulli Deneyi ve Dağılımı
13.Binom Deneyi ve Dağılımı
14.Dersin değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma110
Ev Ödevi130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10440
Ev Ödevi2714
Toplam150