Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Ege uygarlıklarının ana hatları
  2. Grek yontu sanatının başlangıcındaki dinamiği ve Yontu sanatının geçirdiği gelişim evreleri,
  3. Geometrik-Daedalik dönemin stil özellikleri
  4. Daedalik Dönem İkonografisi, Teknik gelişim,
  5. Bölgesel eğilimlerle ve farklılaşmaların ortaya konması
Öğrenim Türü
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin Amacı ve kapsamı. Temel kaynaklar; elektronik ve merkez kütüphane. Genel Terminoloji. Amaç, yöntem ve özel terminoloji. Ege Uygarlığının tarihsel gelişimi. Ege coğrafyası, Kıta Yunanistan Anadolu ve Girit coğrafyası: Üzerinde yaşayan prehistorik kültürler ve karşılaştırma. Minos ve Miken Uygarlıkları, Ege Adaları ve Thera. Anadolu/Hitit ve Mısır ile Karşılaştırma.
2.Deniz Kavimleri Göçü, sonuçları; sorunlar ve yorumsal teoriler; Ege Göçleri ile ortaya çıkan kültürler: Anadolu'nun (Frig, Urartu, Lidya)batıya etkisi ve kültürel ilişkiler.
3.Grek heykeltıraşlığının tarihçesi; genel kronoloji evreleri; kesin ve göreceli kronoloji. Grek dünyasının tarihsel altyapısı, kültürel dokusu, ekonomik ve sosyo-politik ölçütleri.
4.Grek yontu sanatının köken sorunları: Prehistorik Ege (Kikladik, Minos, Myken) yontuculuğu.
5.Grek yontu sanatının başlangıcı: ‘Karanlık Çağlar’, Sub-Myken (M.Ö. 1100-1050); Protogeometrik Evre (M.Ö. 1050-900), ve Geometric evre (M.Ö. 900-700) Grek Heykeltıraşlığı.
6.Protogeometrik and Geometrik Heykeltraşlığı: Genel kurallar; tanımlayıcı özellikler; Myken mirası ve etkileri; doğu etkileri; predaedalik heykel ve betimsel sanatın doğuşu; terrakotta ve bronz figürler.
7.Doğu etkileri ve Grek deneyimi: Predadedalik ve Daedalik heykel: tarihsel ve kültürel konteks; ekonomik ve sosyal ölçütler ve gelişim.
8.Grekler’in Mısır ve doğuyu tanımaları ve etkilenmeleri: Kültürel ilişkiler; etkileşim, uygulama, deneyim ve asimilasyon sorunları; Grek polislerinin ortaya çıkışı; politik sistem ve gelişim.
9.Ara Sınavlar
10.Orientalizan/Daedalik heykeltraşlık: Genel tanımlama, belirleyici özellikler, doğu etkileri; daedalik taş heykeller.
11.Orientalizan/Daedalik heykeltraşlık: Kabartma ve bağımsız heykeller: Genel tanımlama, belirleyici özellikler, doğu etkileri.
12.Orientalizan/Daedalik heykeltraşlık: Mimari yontuculuk: Genel tanımlama, belirleyici özellikler, doğu etkileri.
13.Orientalizan/Daedalik heykeltraşlık: Bronz ve terrakotta figürler: Genel tanımlama, belirleyici özellikler, doğu etkileri.
14.Orientalizan/Daedalik heykeltraşlık: Metal eserler ve gelişim: Genel tanımlama, belirleyici özellikler, doğu etkileri.
15.Dönem Sonu Sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav14040
Final Sınavı16060
Toplam100