Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK114 Yunan Mitolojisi II 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
"Yunan panteonundaki tanrı, tanrıça ve kahramaların seramik, plastik ve duvar resimleri ışığında mitosları ve atributlarıyla tanıtılmasını amaçlanmaktadır. "
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Akın TEMÜR
Öğrenme Çıktıları
  1. Mitoloji'nin ne olduğunu, nasıl geliştiğini ve değiştiğini sorgular.
  2. Mitolojik figürlerin eserler üzerinde nasıl tanınabileceğinin ilk yöntemlerini öğrenir.
  3. Yunan mitolojisinde I. kuşak tanrısal varlıkları değerlendirir.
  4. Yunan mitolojisinde II. kuşak tanrısal varlıkları değerlendirir.
  5. Olympos'lu tanrı ve tanrıçaların önemli mythoslarını öğrenir.
  6. Olympos'lu tanrı ve tanrıçaların ikonografyalarını değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
"- A. Erhat, Mitoloji Sözlüğü, (1970)
- P. Grimal, Mitoloji Sözlüğü, Yunan ve Roma, (1997)
- E. Hamilton, Mitologya, Çev. Ü. Tamer, (1983)
- E. Simon, Die Götter der Griechen, (1998)
- E. Simon, Die Götter der Römer, (1990)
- M. Eliade, Mitlerin Özellikleri, Çev. S. Fırat, (1993)
- E. Friedel, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Hiristiyanlık Öncesi Yaşam ve Efsane, Çev. N. Aça, (1999)
- D. Bayladı, Mitoloji Sözlüğü,(2005)
- R. Graves, Yunan Mitleri, (2004)
- R. Agizza, Antik Yunan’da Mitoloji, (2006)
- T.H. Carpenter, Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, (2002)"

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
"Antik Mitoloji bilgisi, lahitler ve seramikler üzerindeki bezemelerin, sahnelerin belirlenmesi ve ikonografik tanımlanmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Grek Pantheonu’ndaki mitosları bilmeksizin antik toplumun yapısını tanımak olanaksızdır. Bu ders Yunan toplumundaki çok tanrılı inancı yöneten tanrılar dünyası ile ilişkilidir. Buna ek olarak Yunan Pantheonu’ndaki on iki tanrının ikonografik incelemelerinin yanında, bu figüratif tanrılar dünyasının toplumda simgeledikleri kimlikler ve bunlara yönelik betimler incelenmektedir (örneğin, Zeus’un Ganymedes mitosunun eşcinselliğini göstermesi gibi). Hellen Pantheonu’nun kökenleri ve etkilendiği Yakın Doğu inançları (Hitit, Fenike, Mısır ve özellikle de Girit) her tanrı ve tanrıçanın etkilendikleri ülke bazında ele alınmaktadır. Ders kapsamında aynı zamanda, çok tanrılıktan tek tanrılığa geçen uygulamalar ve benzer mitoslar ile evrenin yaratılışı, insanın yaratılışı ve tanrısal cezalandırma olarak görülen Tufan ve deprem gibi doğa olaylarına yönelik mitoslar ele alınmaktadır. Tüm incelemeler seramik, plastik ve duvar resimleri eşliğinde verilecektir "
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hermes'in antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri.
2.Dionysos'un antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri.
3.Ares'in antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri.
4.Herakles'in antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri.
5.Theseus'un antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri.
6.Bellerophon'un antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri.
7.Perseus'un antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri.
8.Karışık Yaratıkların antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri.
9.Ara sınavlar
10.Gigantomachia'nın antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri.
11.Kentauromakhia'nın antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri.
12.Amazonamakhia'nın antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri.
13.Troiamakhia'nın antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri.
14.Troiamakhia'nın antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11414
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Toplam80