Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. - Arkaik dönem yontu sanatının ana hatlarını,
  2. - Stilistik özelliklerini,
  3. - Heykeltraşlarını ve eserlerini,
  4. - Mimari yontuları ve özellikleri,
  5. - Ciddi stilin ortaya çıkış nedenlerini öğrenecektir.
Öğrenim Türü
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Arkaik Dönem (M.Ö. 620/600-480): Tarihsel ve kültürel konteks; ekonomik ve sosyo-politik gelişmeler; iç kargaşa ve demokrasinin doğuşu; dış tehditler ve Pers savaşları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
2.Kuroslar: Malzeme, teknik ve yontusal kurallar; kuros tipinin ortaya çıkışı, anlam ve işlevi; Mısır ve Mezopotamya etkileri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
3.Kuros tipinde Grek katkıları ve yorumu: doğal yapı ve stil gelişimi; antik yazın ve yazıtlardan elde edilen kanıtların yorumu. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
4.Kuros tipinde öncüler: Mısır ve Greek yontularının karşılaştırılması ve etkileşim sorunları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
5.Sunion ( M.Ö. 615-590) ve Orchomenos-Thera Grubu (M.Ö. 590-570): Genel irdeleme ve tanımlama; tarihsel alt yapı; kronolojik oluşum; anatomik analiz; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
6.Tenea-Volomandra (M.Ö. 575-550) ve Melos Grubu(M.Ö. 555-540): Genel irdeleme ve tanımlama; tarihsel alt yapı; kronolojik oluşum; anatomic analiz; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
7.Anavyzos-Ptoon 12 (M.Ö. 540-520) ve Ptoon 20 Grubu: (M.Ö. 520-485): Genel irdeleme ve tanımlama; tarihsel alt yapı; kronolojik oluşum; anatomik analiz; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
8.Ara sınav
9.Koreler: Farklı bölgesel örnekler ışığında biçimsel gelişim; işlev ve içerik; Mısır ve Mezopotamya etkileri; İon etkileri; giysi gelenekleri; kronolojik tablo; genel stilistik analiz; Grek kore tipi: Öncü örnekler: I. Grup: Nikandre-Auxerre Grubu (M.Ö. 660-600): Genel tanımlama; kronolojik kanıtlar; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
10.II. Grup: Olympia Hera – Berlin Kore – Akropolis 593 Grubu (M.Ö. 600-570): Genel tanımlama; kronolojik kanıtlar; stilistik ve teknik gelişim.III. Grup: Cheramyes – Geneleos Grubu (M.Ö. 575-555): Genel tanımlama; kronolojik kanıtlar; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
11.IV. Grup: Lyons Kore – Ephesos Grubu (M.Ö. 555-535): Genel tanımlama; kronolojik kanıtlar; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
12.V. Grup: Siphnoslular Hazine Binası – Delphi Apollo Tapınağı Grubu (M.Ö. 535-500): Genel tanımlama; kronolojik kanıtlar; stilistik ve teknik gelişim. Siphnoslular Hazine Binası – Delphi Apollo Tapınağı – Delphi Atinalılar Hazine Binası tarihleme sorunları.VI. Grup: Euthydikos Koresi Grubu (M.Ö. 500-480): Genel tanımlama; kronolojik kanıtlar; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
13.Dönem Sonu Sınavı
14.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav14040
Final Sınavı16060
Toplam100