Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Klasik Arkeolojinin temel kavramları ve ilkelerini öğrenmeleri, farklı disiplinlerle olan ilişkisini kavramaları amaçlanmaktadır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Akın TEMÜR
Öğrenme Çıktıları
  1. Grek seramik sanatı konusunda bilgi verebilir
  2. Grek Heykel sanatı ve sanatçıları konusunda bilgi verebilir
  3. Seramik yapımı ve boyama teknikleri konusunda açıklamalar yapabilir
  4. Seramiğin kullanım amaçları, seramik buluntu tipleri ve tarihleme metotları konusunda açıklamalar yapabilir
  5. Siyah ve Kırmızı Figür hakkında temel bilgiler verebilir.
  6. Seramik sanatçıları hakkında genel bilgiler verebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: R.A. Tomlinson, Yunan Mimarlığı, İstanbul, 2003. (Homer Kitabevi) G.M.A Richter, Yunan Sanatı, 1969. (Cem Yayınevi) Cevat Başaran, Arkeolojiye Giriş I, Erzurum, 1988. Cevat Başaran, Arkeolojiye Giriş II, Erzurum, 1988. Yasemin Er, Klasik Arkeoloji Sözlüğü, Ankara, 2006.(Phoenix) Secda Saltuk, Arkeoloji Sözlüğü, İstanbul, 1990.(İnkılap) John Boardman, Yunan Sanatı, İstanbul, 2005 Roland ve Françoise Etienne, Antik Yunan Bir Keşfin Arkeolojisi, İstanbul, 2006. R.E. Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?, İstanbul, 1986. A.W. Lawrence, Grek Architecture, New York, 1983. Fikret Yegül, Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma, İstanbul, 2006. K. İren, Vazo Resimlerinin Işığında Eski Yunan Çömlekçiliği, İstanbul, 2003. Önerilen Kaynaklar: Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, 1998, İstanbul. (YEM) J.V.Noble, The Techniques of Painted Attic Pottery, New York, 1965. R.S. Folsom, Handbook of Greek Pottery, A Guide for Amateurs, London, 1964. G.M.A. Richter-M.J. Milne, Shapes and Names of Athenian Vases, New York, 1935. M.G. Kanowski, Containers of Classical Greece: A Handbook of Shapes, New York, 1984. T. Schreiber, Athenian Vase Construction A Potter’s Annalysis, California, 1999.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Arkeoloji nedir? Arkeolojinin diğer dalları ve özellikleri, Klasik Arkeolojinin sınırları, diğer bilimlerle ilişkisi, mimari, seramik, sikke, heykel vs. gibi Arkeolojinin ana malzemesini oluşturan konuların temel kavramları, araştırma yöntemleri, eski eserlerin korunması ile ilgili kanunlar ve araştırma yöntemlerinde uyulması gereken etik kurallar, arkeolojide tarihlendirme yöntemleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Grek Seramik Sanatı
2.Grek Seramik Sanatı
3.Seramik Buluntu Tipleri
4.Seramik Tarihleme Metotları
5.Seramik Yapımı, Kap Formları
6.Siyah Figür Seramiği ve Seramik Sanatçıları
7.Kırmızı Figür Seramiği ve Seramik Sanatçıları
8.Ara Sınav
9.Grek Heykeltıraşlığı, tanımlar, malzeme, işçilik metotları
10.Madeni Eserlerin Yapım Teknikleri
11.Grek Heykeltıraşlığı, Geometrik, Dedalik, Arkaik, Klasik, Hellenistik Dönem
12.6. yy heykeltıraşları
13.5. yy heykeltıraşları
14.5. yy heykeltıraşları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11414
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Seminer12020
Toplam100