Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK316 Klasik Çağ Seramiği 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Klasik çağın sosyal ve siyasal yapısı içerisinde seramik sanatındaki ressamların teknik ve üslup özellikleri bu dönemde görülen seramik gruplarını öğrenilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Klasik Çağ seramik kronolojisi hakkında bilgi edinilmesi.
  2. Attika kırmızı figür vazolarıyla ilgili yayınlar hakkında bilgi sahibi olunması.
  3. Attika kırmızı figür ressamları ve üslup özelliklerini ayırt edinilmesi.
  4. Seramik sanatı açısından Klasik Çağda Yunan ve Batı Anadolu arasındaki ilişki konusunda bilgi edinilmesi.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
J.D.Beazley, Attic Red Figure Vase Painters, Oxford, 1963.J. D Beazley, The Berlin Painter, Mainz 1974a.J. D. Beazley, The Pan Painter, Mainz, 1974b.E.Simon, Die Griechischen Vasen, Munchen,1976.B.Cohen, Attic Bilingual Vases and their Painters, New York, 1978.M. Wegner, Euthymides und Euphronios, Westfalen, 1979.J. V. Noble, The Techniques of Painted Attic Pottery, London, 2e éd. 1988. J.Boardman, Athenian Red Figure Vases. The Classical Period , Thames and Hudson, 1989. M.Robertson, The Art of Vase Painting in Classical Athens, Cambridge, 1992.J.Boardman, Athenian Red Figure Vases. The Archaic Period, Thames and Hudson, 1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, M.Ö.6 yüzyıl ile M.Ö. 4. yüzyıl arasındaki zaman dilimini kapsamaktadır. Attika Kırmızı Figür seramiği başlagıcından sonuna kadar kronolojik olarak anlatılacaktır. Attika Kırmızı Figür sanatçıları ve stil üslupları detaylı bir biçimde ele alınacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Klasik çağ seramiği kronolojisi ve bu alanda yapılan çalışmalar. anlatım ve sunum.
2. Attika kırmızı figür tekniğinin ortaya çıkışı ve bunu hazırlayan etmenler. anlatım ve sunum.
3.Kırmızı figür seramiğinin yapım teknikleri. anlatım ve sunum.
4.Attika kırmızı figür vazolarının kronolojik bölümlendirilmesi: stiller, ressamlar ve ekoller. anlatım ve sunum.
5.Kırmızı figürün erken dönemi, Bilingual vazolar ve erken ressamlar. anlatım ve sunum.
6.Öncüler Grubu-1 anlatım ve sunum.
7.Öncüler Grubu-2 anlatım ve sunum.
8.Geç Arkaik vazo ressamları. anlatım ve sunum.
9.Ara sınav.
10.Olgun Klasik Dönem-1 anlatım ve sunum.
11.Olgun Klasik Dönem-2 anlatım ve sunum.
12.Olgun Klasik Dönem-3 anlatım ve sunum.
13.Geç 5. Yüzyıl Stili, Beyaz Zeminli Lekythoslar. anlatım ve sunum.
14. M.Ö. 4 yüzyıl Kırmızı Figür Stili-1 anlatım ve sunum.
15. M.Ö. 4 yüzyıl Kırmızı Figür Stili-2 anlatım ve sunum.
16.Final sınavı.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Seminer14228
Toplam103