Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK318 Grek Numismatiği II 927001 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Arkaik Dönem ile başlayan sikke kullanımı hakkında neden-sonuç ilişkisi kurularak sikkelerin gelişimini Klasik ve Hellenistik Dönem bazında incelemek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Vedat KELEŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Nümismatik ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
  2. Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi sikkelerinin benzerlik ve farklılıklarını örneklerle açıklar.
  3. Klasik ve Hellenistik sikke birimleri ve üzerinde yer alan tasvirlerden dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal durumunu tartışır.
  4. Hellenistik Nümismatiğini dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutlarının tümünü göz önünde bulundurarak değerlendirebilecektir.
  5. Dönemin sosyo-kültürel yapısının sikkeler üzerine etkisini sorgular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
J.M.Jones, A Dictionary of Greek Coins, London, 1986.
B.V.Head, Historia Nummorum. Oxford, 1911.
I.A.Carradice-M.Price, Coinage in the Greek World, London, 1988.
C.T.Seltman, Greek Coins, London, 1955.
K.Regling, Die Antiken Münzen als Kuntwerk, Berlin, 1924.
C.M.Kraay, Archaic and Classical Greek Coins, London, 1976.
G.F.Hill, Historical Greek Coins, Chicago, 1966.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Klasik ve Hellenistik Dönem sikkelerinin doğuşu, tipolojisi ve gelişimi hakkında bilgi edinilecek. Siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutları ve bunların sikkeler üzerine yansıması hakkında bilgiler içerir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Klasik dönem sikke ikonografisini etkileyen faktörler
2.Anadolu - Lydia Bölgesi
3.Anadolu - Ionia ve Aiolia Bölgeleri
4.Anadolu - Karia Bölgesi
5.Trakya
6.Yunanistan - Attika ve Euboia
7.Yunanistan - Peloponnessos
8.Sicilya
9.Ara Sınav
10.Hellenistik dönem sikke ikonografisini etkileyen faktörler
11.II. Philip ve Büyük İskender'in sikke ikonografisi ve kronolojisi
12.Diadoch sikkelerinin ikonografisi ve kronolojisi
13.Bergama Krallığı'nın sikke ikonografisi ve kronolojisi
14.Yarıyıl Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım12224
Tartışma12112
Soru-Yanıt12112
Okuma14228
Toplam80