Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK415 Hellenistik Çağ Seramiği 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hellenistik Çağ Seramik Sanatını genel kapsamları ile tanımlamak, Hellenistik Çağ sosyal ve siyasal yapısı içerisinde şekillenen seramik sanatındaki stil ve üslup özellikleri öğrenmek, ayrıca ve bu dönemde görülen seramik gruplarını incelemektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Hellenistik Dönem sanatını seramikler ışığında kavrayabilme.
  2. Hellenistik Dönem Seramik sanatı hakkında bilgi sahibi olma.
  3. Hellenistik dönem sosyal yapısının seramikler üzerindeki etkisini irdeleyebilme.
  4. Hellenistik Dönemde görülen seramik stilleri aracılığıyla Hellenistik Dönem seramiğini tanıma ve ayırt edebilme.
  5. Yunanistan, İtalya ve Anadolu'daki seramik üretim merkezlerini tanımak ve bu merkezlerdeki stil özelliklerini karşılaştırabilmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
H. THOMPSON, "Two Centuries of Hellenistic Pottery, Hesperia III, 1934, 311-480.H.GOLDMANN, The Hellenisticand RomanPerios, Excavations at Gözlü Kule, Tarsus I, Princeton 1950.R.H.HOWLAND, The Athenian Agora IV, Grek Lamps and their Survivals, Princeton 1958.R.M.COOK, Greek Painted Pottery, London 1960J. SCHAFER, Hellenistische Keramik aus Pergamon, Berlin 1968.A.L AUMONİER, La céramique hellénistique à reliefs, I, Ateliers “ioniens”, Délos XXXI, Paris 1977.S.I.ROTROFF, Hellenistic Pottery, Athenian Imported Moldmade Bowls, The Athenian Agora XXII, Princeton 1982.S. I. ROTROFF,Spool Salt Cellars in the Athenian Agora. Hesperia 53: 1984, 343-354. Ö.ÖZYİĞİT, “Céramiques Hellénistiques D’Aprés Les Fouilles de Pergame/Kestel”, B’ ΕΠІΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΑΘΗΝΑ 1990, 94-97.S. I. ROTROFF-J. H. OAKLEY, Debris from a Public Dining Room in the Athenian Agora (Hesperia, Supplement 25), 1992, Princeton: American school of Classical Studies.S. I. ROTROFF,The Athenian Agora XXIX, Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Wheelmade Tableware. Princeton: American School of Classical Studies, 1997.S. I. ROTROFF, "The Greeks and the Other in the Age of Alexander," in Greeks and Barbarians, J.E. Coleman and C.A. Walz, eds. Bethesda, 1998, 221-235.J.P.GREEN, “ Gnathia and other Overpainted Wares of Italy and Sicily: A Survey”, Céramiques hellénistiques et romaines III, Paris 2001, 57-103.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Hellenistik Dönem seramiğinin genel özellikleri, Yunanistan ve Anadolu'da üretilen Hellenistik seramik grupları ve bu seramik örneklerin yayılım alanları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hellenistik Dönem sanatı. Anlatım ve sunum.
2.Hellenistik Dönem Seramiğinin genel özellikleri. Anlatım ve sunum.
3.Hellenistih Dönemde görülen seramik grupları ve kronoloji Anlatım ve sunum.
4.Basit Firnisli Seramik. Anlatım ve sunum.
5.Batı Yamacı Seramiği. Anlatım ve sunum.
6.Gnathia Seramiği. Anlatım ve sunum.
7.Kabartmalı Kaseler: Yapım Teknikleri. Anlatım ve sunum.
8.Kalıp yapımı (Megara) Kaseler. Anlatım ve sunum.
9.Ara Sınav.
10.Aplike Seramikler. Anlatım ve sunum.
11.Hadra Seramiği: Hydrialar. Anlatım ve sunum.
12.Lagynos Seramiği. Anlatım ve sunum.
13.Hellenistik Dönem Seramiğinde kullanılan kap formları: Amphoralar. Anlatım ve sunum.
14.Hellenistik Dönem Seramiğinde kullanılan kap formları: Balık tabakları ve Unguanteriumlar. Anlatım ve sunum.
15.Hellenistik Dönem Kandilleri. Anlatım ve sunum.
16.Final Sınavı.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11111
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Toplam103