Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK419 Müzecilik 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Taşınır ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının envanter, tescil ve tespit çalışmalarının yapılması. Müzelerde sergilenen eserlerin müzecilik tekniği içerisinde teşhir ve koruma çalışmaları konusunda bilgilerin verilmesi. 2863 sayılı yasa kapsamına giren eserlerin raporlarının hazırlanması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Akın TEMÜR
Öğrenme Çıktıları
  1. Müzeciliğin tanımı.
  2. Taşınır kültür varlıklarının teşhir ve tanzimi
  3. Eski eser hukuku.
  4. Müzeciliğin toplumsal kültürlenmede önemi kavrama ve geliştirme bilincine sahip olma.
  5. Eserlerin tespiti, tescili, korunması, sergilenmesi vb. konularında mesleki formasyon kazanmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Süleyman Özkan, Osmanlı Devleti’nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Bornova 2009). Yardımcı Kitaplar: Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics (London, 1995). Katharina Flügel, Einführung in die Museologie (Darmstadt 2005). H. Swain, An Introduction to Museum Archaeology (Cambridge 2007). T. Hölscher, Klassische Archäologie. Grundwissen (Darmstadt, 2002). David Dean, Museum Exhibition. Theory and Practice (London 1996). T.C. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Yönetmelikler (Ankara 2002). Süleyman Özkan, Osmanlı Devleti’nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Bornova 2009). Ali Kılıçkaya, İstanbul Müzeleri (İstanbul 2010).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Müze ve müzeciliğin tarihçesi, Çağdaş bir müze ve müzecinin görevleri, Bir eğitim kurumu olarak işlevi, çeşitleri (arkeoloji, etnoğrafya, çağdaş sanat, bilim, teknoloji vb.), İdeal bir müze binasında bulunması gereken fiziksel koşullar, bir yapıtın müzeye girişinden konservasyonuna, sergilenişinden depoda korunmasına kadar geçen süreçler Değişik işlevlere göre tasarlanan çağdaş müze mimarlığı ve günümüz müzelerinin üstlendiği sanatsal etkinlikler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hafta Müze ve müzeciliğin tarihçesi
2.Koleksiyonlarına Göre Müze Türleri
3.Sanat Müzeleri
4.Modern Sanat Müzeleri
5.Arkeoloji, Tarih ve Kültürel Miras Müzeleri
6.Etnografya ve Folklor Müzeleri
7.Doğa Tarihi Müzeleri
8.Bilim ve Teknoloji Müzeleri
9.Ara Sınav
10.Bölge Müzeleri
11.Uzmanlık Müzeleri
12.Üniversite Müzeleri
13.. Eski Eser Hukuku
14.Taşınır Kültür Varlıklarının Teşhir Çalışmaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Toplam75