Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK107 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hitit Dönemi'nden Roma Çağı Sonuna kadar Anadolu'nun tarihsel coğrafyası: Anadolu'nun tarihi bölgeleri, yaşayan halklar, kökenlerini incelemek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğrt. Üyesi Kasım OYARÇİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Tarihsel coğrafyanın arkeoloji ile ilişkisi
  2. Ege göçleri ve etkileri
  3. Tarihsel coğrafyanın anlamı
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Arrianos (M.S.2.yy), Alexandroi Anabasis (Çev. H.Örs, İskender’in Anabasis’i, istanbul 1945)
-Homeros (M.Ö.8.yy), Ilyada (Çev.A.Erhat-A.Kadir, İstanbul 1967)
-Homeros (M.Ö.8.yy), Odysseia (Çev.A.Erhat-A.Kadir, İstanbul 1970)
-Herodotos (M.Ö.5.yy), Historiai (Çev.A.Erhat-M.Ökmen, Herodot Tarihi, İstanbul 1973)
-Xenophon (M.Ö.430-354), Anabasis (Çev.H.Örs, İstanbul 1962)
-Pausanias (M.S.2.yy), Hellados Periegesos (Çev.W.H.S.Jones, Description of Greece, London 1954)
-Plinius (M.S.23-79), Naturalis Historia (Çev.H.R.Rackham, Pliny Natural History, London 1958)
-Plutarkhos (M.S.46-120), Bioi Paralelloi (çev.B.Perrin, Plutarch’s Parallel Lives, London 1948)
-Polybios (M.Ö.2.yy), Historian Prote (çev.W.R.Paton, The Histories of Polybius, London 1954)
-Strabon (M.Ö.63-M.S.21), Geographika (Çev. A.Pekman, Coğrafya, İstanbul 1987)
-Thoukydides (M.Ö.5.yy), Historiai, Çev.T.Gökçöl, Peloponnesos Savaşı, İstanbul 1976)
-Vitruvius (M.Ö.1-M.S.1.yy), De Architectura (Çev. S.Güven, Mimarlık Üzerine On Kitap, İstanbul 1990)
-A.Cramer, A Geographical and Historical Description of Asia Minor, Oxford (1932).
-R. Kiepert, Karte von Kleinasien, Berlin (1899-1907).
-W.M.Ramsay, Historical Geography of Asia Minor, London (1890). (Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, İstanbul 1960, M. Pektaş)
-L.Robert, Villes dé’Asie Mineure, Paris (1962).
-G.Bean, Aegean Turkey, London (1966). (İ.Delemen, Eski Çağ’da Ege Bölgesi, İstanbul 1995)
-G.Bean, Turkey’s Southern Shore, London (1968). (İ.Delemen-S.Çokay, Türkiye’nin Güney Kıyıları, İstanbul 1997).
-G.Bean, Lycian Turkey, London (1978). (H.Kökten, Eski Çağ’da Lykia Bölgesi, İstanbul 1977)
-G. Bean, Turkey beyond the Meander, London (1971).
-B. Akgüç, Karia, İstanbul (1987).
-D.French, Küçük Asya Roma Yolları ve Mil Taşları, Fasikül I, Oxford (1980).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
Klasik Çağ Öncesinde Anadolu: Hitit Dönemi, Anadoluda Karanlık Devir, Coğrafi Bölümlenme, Yer İsimleri; Ege Dünyası ile İlişkiler; Klasik Çağda Anadolu: Göçler Sonrası Belli Başlı Kültür Grupları ve Halklar: İonlar, Frigler, Lidyalılar, Likyalılar, Mysialılar; Grek, Hellenistik ve Roma Dönemi Bölge ve Yer İsimleri; Kuzey-Batı Anadolu; İonia ve Karia Bölgesi Tarihi: Kültür Grupları, Belli Başlı Kentleri ve Bunların İncelenmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Anadolu ve Tarihi Coğrafya: Tarihi coğrafya ve genel özellikler. Tarih ve coğrafya ilişkisi.
2.Tarihin gelişimine yön veren coğrafi faktörler.
3.Coğrafyanın İnsan toplulukları üzerindeki; Sosyal, Siyasal, Ekonomik, Dini, Kültürel yaşantısına etkileri.
4.Klasik Çağlar Öncesi Anadolu: Anadolu'da Hitit Dönemi.
5.Ege Göçleri ve Anadolu'da karanlık devir.
6.Anadolu. Ege Dünyası ile İlişkiler.Göçler Sonrası belli başlı kültür grupları ve halklar: İonlar, Frigler, Lidyalılar, Likyalılar, Mysialılar
7.Grek, Hellenistik ve Roma Dönemi Bölge ve Yer İsimleri
8.Thrakia bölgesi, coğrafyası, tarihi ve önemli kentleri
9.Ara Sınavlar
10.Bithynia bölgesi, coğrafyası, tarihi ve önemli kentleri
11.Mysia bölgesi, coğrafyası, tarihi ve önemli kentleri
12.Troas bölgesi, coğrafyası, tarihi ve önemli kentleri
13.Aeolia bölgesi, coğrafyası, tarihi ve önemli kentleri
14.Ionia bölgesi, coğrafyası, tarihi ve önemli kentleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14342
Soru-Yanıt122
Makale Kritik Etme133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma122
Toplam93