Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK108 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası II 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
M.Ö.2 ve 1.binde Anadolu'nun Tarihsel bölgeleri: Karia, Lykia, Pamphylia, Pisidia, Galatia, Frigya, Lydia, Paphlagonia, Pontus, Kappadokia, Kilikia, Urartu, Mezopotamya ve Kıbrıs Bölgelerini incelemek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Kasım OYARÇİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Anadolunun Antik Bölgelerini öğrenir.
  2. Anadolu'da kurulmuş olan antik kentleri bilir.
  3. Antik Yerleşimleri kuran uygarlıklar hakkında bilgi edinir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Arrianos (M.S.2.yy), Alexandroi Anabasis (Çev. H.Örs, İskender’in Anabasis’i, istanbul 1945)-Homeros (M.Ö.8.yy), Ilyada (Çev.A.Erhat-A.Kadir, İstanbul 1967)-Homeros (M.Ö.8.yy), Odysseia (Çev.A.Erhat-A.Kadir, İstanbul 1970)-Herodotos (M.Ö.5.yy), Historiai (Çev.A.Erhat-M.Ökmen, Herodot Tarihi, İstanbul 1973)-Xenophon (M.Ö.430-354), Anabasis (Çev.H.Örs, İstanbul 1962)-Pausanias (M.S.2.yy), Hellados Periegesos (Çev.W.H.S.Jones, Description of Greece, London 1954)-Plinius (M.S.23-79), Naturalis Historia (Çev.H.R.Rackham, Pliny Natural History, London 1958)-Plutarkhos (M.S.46-120), Bioi Paralelloi (çev.B.Perrin, Plutarch’s Parallel Lives, London 1948)-Polybios (M.Ö.2.yy), Historian Prote (çev.W.R.Paton, The Histories of Polybius, London 1954)-Strabon (M.Ö.63-M.S.21), Geographika (Çev. A.Pekman, Coğrafya, İstanbul 1987)-Thoukydides (M.Ö.5.yy), Historiai, Çev.T.Gökçöl, Peloponnesos Savaşı, İstanbul 1976)-Vitruvius (M.Ö.1-M.S.1.yy), De Architectura (Çev. S.Güven, Mimarlık Üzerine On Kitap, İstanbul 1990)-A.Cramer, A Geographical and Historical Description of Asia Minor, Oxford (1932).-R. Kiepert, Karte von Kleinasien, Berlin (1899-1907).-W.M.Ramsay, Historical Geography of Asia Minor, London (1890). (Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, İstanbul 1960, M. Pektaş)-L.Robert, Villes dé’Asie Mineure, Paris (1962).-G.Bean, Aegean Turkey, London (1966). (İ.Delemen, Eski Çağ’da Ege Bölgesi, İstanbul 1995)-G.Bean, Turkey’s Southern Shore, London (1968). (İ.Delemen-S.Çokay, Türkiye’nin Güney Kıyıları, İstanbul 1997).-G.Bean, Lycian Turkey, London (1978). (H.Kökten, Eski Çağ’da Lykia Bölgesi, İstanbul 1977)-G. Bean, Turkey beyond the Meander, London (1971).-B. Akgüç, Karia, İstanbul (1987).-D.French, Küçük Asya Roma Yolları ve Mil Taşları, Fasikül I, Oxford (1980).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
M.Ö.2 ve 1.binde Anadolu'nun Tarihsel bölgeleri: Karia, Lykia, Pamphylia, Pisidia, Galatia, Frigya, Lydia, Paphlagonia, Pontus, Kappadokia, Kilikia, Urartu, Mezopotamya ve Kıbrıs Bölgeleri. Halkları, Kültür grupları, belli başlı kentleri ve bunların incelenmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Karia Bölgesi; coğrafyası, tarihi, halkları ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
2.Lykia Bölgesi: coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
3.Paphylia ve Pisidia Bölgeleri: coğrafyası, tarihi, halkları ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
4.Galatia Bölgesi: coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
5.Frigya Bölgesi: coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
6.Lydia Bölgesi: coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
7.Paphlagonia Bölgesi: coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
8.Pontus Bölgesi: coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
9.Ara Sınav
10.Kappadokia bölgesi; coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
11.Kilikia bölgesi, coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
12.Urartu bölgesi; coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
13.Mezopotamya bölgesi; coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
14.Kıbrıs Adası: coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt10110
Alan Çalışması2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma326
Sözlü Sınav12525
Toplam94