Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK202 Klasik Çağ Heykeltraşlığı II 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Klasik dönem (M.Ö. 485/80 – 323/300) Grek yontu sanatı Kıta Yunanistan ve kolonileri kapsamında ayrıntılı irdelenir; M.Ö. V. ve IV. Yüzyıllardaki yontu sanatının gelişim evreleri işlenir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assistant professor Davut KAPLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Klasik dönem yontu sanatı hakkında bilgi sahibi olmak
  2. Stil özellikleri ve ekoller öğrenmek
  3. Heykeltraşlar ve eserlerini tanımak
  4. Dönemin baş yapıları ve nitelikleri hakkında bilgi sahibi olmak
  5. Eserler üzerine stilistik kıyas yapabilmeyi sağlamak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- J. Boardman, Greek Sculpture: The Classical Period, 1985
- J. Boardman, Greek Sculpture: The Late Classical Period and Sculpture in Colonies and Overseas, 1995
- A. Stewart, Greek Sculpture: An Exploration, vols I and II, 1990
- B. S. Ridgway, The Severe Style in Greek Sculpture, 1970
- B. S. Ridgway, Fifth-century Styles in Greek Sculpture, 1981
- B. S. Ridgway, Fourth-century Styles in Greek Sculpture, 1997
- B. S. Ridgway, Roman Copies of Greek Sculpture, 1984
- O. Palagia – J. J. Pollitt, Personal Styles in Greek Sculpture, 1996
- C. Mattusch, Greek Bronze Statuary, 1988
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Klasik dönem yontu sanatı: - Stil özellikleri ve ekoller, - Heykeltraşlar ve eserleri, - Dönemin baş yapıları, - Stilistik kıyas yapma.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yüksek Klasik Evre mimari yontuculuğu: Parthenon metop ve frizleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
2.Yüksek Klasik Evre mimari yontuculuğu: Parthenon alınlık ve akroter yontuları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
3.Yüksek Klasik Evre mimari yontuculuğu: Diğer Grek tapınaklarının alınlık, akroter, metop ve frizleri (Hephaisteion, Erechtheion, Athena Nike tapınağı, Bassae Apollo tapınağı ve Phigaleia, Delos, Eleusis, Xanthos mimari yontuları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
4.Yüksek Klasik Evre mimari yontuculuğu: Diğer Grek tapınaklarının alınlık, akroter, metop ve frizleri (Hephaisteion, Erechtheion, Athena Nike tapınağı, Bassae Apollo tapınağı ve Phigaleia, Delos, Eleusis, Xanthos mimari yontuları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
5.Yüksek Klasik Evre yontuculuğu: Bölgesel ve özel stil örnekleri ve atölyeler; yontu ustaları ve eserleri: Myron ve Pheidias. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
6.Yüksek Klasik Evre yontuculuğu: Bölgesel ve özel stil örnekleri ve atölyeler; yontu ustaları ve eserleri: Polykleitos, Alcamenes, Agorakritos, Kallimachos, Paionios. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
7.Geç Klasik evre (M.Ö. 400-323): Tarihsel ve kültürel konteks; ekonomik ve sosyo-politik gelişmeler. Genel özellikler; belirleyici özellikler; tipolojik ve stilistik gelişimler; klasik idealizmden realizme geçiş; bölgesel ve özel stiller; atölyeler. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
8.Ara sınav
9.Geç Klasik evre mimari yontuculuğu: Frizler, metoplar, alınlık ve akroter yontuları: Bassae Apollo tapınağı; Tegea Athena Alea tapınağı; Epidaurus Asklepios tapınağı; Halikarnassos Mausoleumu ve Efes Artemis tapınağı. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
10.Geç Klasik evre yontuculuğu ustaları ve eserleri: Kephisodotos, Praxiteles, Leochares, Euphranor. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
11.Geç Klasik evre yontuculuğu ustaları ve eserleri: Skopas, Bryaxis, Timotheos, Lysippos. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
12.Geç Klasik evre yontuculuğu bağımsız taş ve bronz eserleri: teknik ve stilistik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
13.Geç Klasik evre yontuculuğu bağımsız taş ve bronz eserleri: teknik ve stilistik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
14.Geç Klasik evre mezar yontuculuğu: Atina, Attika ve Attika dışı mezar taşları ve anıtları: teknik ve stilistik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
15.Geç Klasik evre kabartma yontu sanatı: Adak ve antlaşma kabartmaları: teknik ve stilistik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt10110
Alan Çalışması2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Sözlü Sınav326
Ev Ödevi12525
Toplam104